Ένωση Συντακτών Κύπρου


επιστροφή

 

Ημερομηνία: ............

Προς Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Προνοίας Ενωσης Συντακτών

 Θέμα:  Aίτηση για συμψηφισμό δανείου-κεφαλαίου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας εξουσιοδοτώ όπως προχωρήσετε σε συμψηφισμό του δανείου/δανείων που συνήψα από το Ταμείο, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ονοματεπώνυμο...............................

Αριθμός δελτίου ταυτότητας..........

Διεύθυνση διαμονής.............................

.......................................

Μέσο απασχόλησης.............................

τηλ. ...............

email....................................

Υπογραφή

......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Λεωφόρος ΡΙΚ 12 - 2120 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 23495, 1683 Λευκωσία
Τηλ. (357) 22446090, - 22446092, Φαξ. (357) 22446095
Contact Us
© 2005 Ένωση Συντακτών Κύπρου