Ένωση Συντακτών Κύπρου


επιστροφή

2/10/19

Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προσκαλείστε σε Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ταμείου Προνοίας των Συντακτών- Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10.30 π.μ. στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Ημερήσια διάταξη:

1. Λογοδοσία Διαχειριστικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα του έτους 2018.

2. Έκθεση ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για το έτος που έληξε την 31/12/2018.

3. Διάφορα.

Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Προνοίας ΕΣΚ

---------------------------

29/6/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣH

Αγαπητέ συνάδελφε,

Προσκαλείσαι στην ετήσια τακτική και καταστατική γενική συνέλευση των μελών του Ταμείου Προνοίας των Συντακτών- Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 11 Ιουλίου και ώρα 4:00 μ.μ. στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία.

Ημερήσια διάταξη:

 1. Λογοδοσία Διαχειριστικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα του έτους 2017.
 2. Έκθεση ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για το έτος που έληξε την 31/12/2017.
 3. Διάφορα.
 4. Εκλογές για ανάδειξη Διαχειριστικής Επιτροπής. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Ένωσης Συντακτών (www.esk.org.cy) θα βρείτε αναρτημένους τους εξελεγμένους Ετήσιους Λογαριασμούς για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου                                  Παναγιώτης Χατζηδημητρίου
Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής            Γραμματέας Διαχειριστικής Επιτροπής

--------------------------------------------------

Προς όλα τα μέλη του Ταμείου Προνοίας Ένωσης Συντακτών

Θέμα:  Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αγαπητέ συνάδελφε,

Προσκαλείσαι σε Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ταμείου Προνοίας των Συντακτών- Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 4 μ.μ. στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Ημερήσια διάταξη:

 1. Λογοδοσία Διαχειριστικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα του έτους 2016.
 2. Έκθεση ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για το έτος που έληξε την 31/12/2016.
 3. Έγκριση αλλαγών στο Καταστατικό του Ταμείου.
 4. Διάφορα.
 5. Εκλογές για ανάδειξη Διαχειριστικής Επιτροπής.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής

-------------------------------------------------

4/10/16

Προς όλα τα μέλη του Ταμείου Προνοίας Ενωσης Συντακτών

Θέμα:  Συμψηφισμός δανείων

Αγαπητέ συνάδελφε,

ο Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών μάς ενημέρωσε πρόσφατα και επισήμως ότι βάσει γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα επιτρέπεται ο συμψηφισμός δανείων που χορηγήθηκαν από τα Ταμεία Προνοίας μέχρι την 31/12/2014.

Με βάση την εγκύκλιο του Εφόρου, η οποία επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας, το ανώτατο ποσό που μπορεί να συμψηφιστεί ανέρχεται στο 45% της μερίδας του μέλους.

Ο συμψηφισμός είναι εθελοντικός, ως εκ τούτου, όποιο μέλος επιθυμεί, θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση που επισυνάπτεται και να τη δώσει υπογεγραμμένη σε ένα από τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας, ή στη γραμματεία της Ενωσης Συντακτών το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2016. Αιτήσεις που θα ληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ισχύουν.

Σημειώνεται ότι ο συμψηφισμός θα γίνει ΜΟΝΟ μία φορά.

Με εκτίμηση

Γιάννης Αντωνίου                                           Χρίστος Χριστοφίδης
Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής          Γραμματέας Διαχειριστικής Επιτροπής

-------------------------------------------------------------------------

4/10/16

Προς όλα τα μέλη του Ταμείου Προνοίας Ενωσης Συντακτών

 Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣH

Αγαπητέ συνάδελφε,

Προσκαλείστε στην διακοπείσα ετήσια τακτική και καταστατική γενική συνέλευση των μελών του Ταμείου Προνοίας των Συντακτών- Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016, στις 10 π.μ. στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση για το θέμα του συμψηφισμού των δανείων.
 2. Εγκριση των εναρμονιστικών αλλαγών στο καταστατικό του Ταμείου.
 3. Διάφορα.

4.   Εκλογές για ανάδειξη Διαχειριστικής Επιτροπής.

Eπισυνάπτεται το τελικό κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις που υποδείχθηκαν από τον Έφορο Ταμείων Προνοίας.

Με εκτίμηση

Γιάννης Αντωνίου                                           Χρίστος Χριστοφίδης
Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής          Γραμματέας Διαχειριστικής Επιτροπής

-------------------------------------------------------------------------

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ- ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - 10 Μαΐου, 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Εκ μέρους της Διαχειριστικής Επιτροπής σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ταμείου Προνοίας Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Είναι η τέταρτη γενική συνέλευση μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013 και τις αλλαγές που δρομολογήθηκαν για τα Ταμεία Προνοίας, αλλαγές οι οποίες ουσιαστικά μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία των Ταμείων όπως τα γνωρίζαμε και σε μεγάλο βαθμό ολοένα και απομακρύνονται από τους στόχους και τα οράματα που έθεσαν οι δημιουργοί τους, οι συνάδελφοί μας τους οποίους τιμούμε και μνημονεύουμε.
Tο 2015 έκλεισε με το Ταμείο μας να αριθμεί 195 μέλη. Κατά τη χρονιά που ανασκοπούμε είχαμε εγγραφές δύο νέων μελών και διαγραφές 12 συναδέλφων μας, που είτε αποχώρησαν από το επάγγελμα, είτε συνταξιοδοτήθηκαν, είτε απωλήθηκαν. Ενα μέλος μας, η Ρένα Κουλέρμου, απεβίωσε.
Για το 2015 η απόδοση του Ταμείου μας είναι στο 1,51% το οποίο κρίνεται ικανοποιητικό.  Ανάλογη απόδοση αναμένουμε και για το 2016.  Συγκεκριμένα, για το 2015 η απόδοση μας είχε ως εξής:
Σε καταθέσεις +2,43%,
Κυβερνητικά χρεόγραφα +4,39%,
Δάνεια των μελών +3,57%,
Μετοχές -9,42%
Ακίνητη περιουσία στο -8,89%.   
Τo χαρτοφυλάκιο του Ταμείου είναι πολύ συντηρητικό, αφού το 98,11% του κεφαλαίου του είναι επενδυμένο σε πολύ ασφαλείς επενδύσεις, ως εξής:
Καταθέσεις 63,47%
Δάνεια στα Μέλη 28,85%,
Ακίνητη Περιουσία 5,79%
Mετοχές 1,89%, ποσοστό πάρα πολύ μικρό για να επηρεάσει το χαρτοφυλάκιο.  
Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως μπορείτε να δείτε και στις οικονομικές καταστάσεις, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, έτσι και το 2015 ,τα εισοδήματα του Ταμείου μας προέρχονται από τους τόκους των χρημάτων μας που έχουμε κατατεθειμένα στις τράπεζες, από τους τόκους των χρημάτων που δανείζουμε στα μέλη μας και από το μέρισμα που πέρνουμε από μετοχές. Συγκεκριμένα το 2015 τραπεζικοί τόκοι  από τα γραμμάτια απέδωσαν στο ταμείο μας €108.243 ενώ οι τόκοι από δάνεια σε μέλη €72.229, οι τόκοι από ομόλογα ανήλθαν στις 5.044. Σύνολο εισοδημάτων €185.516. Από τα πιο πάνω είναι πασιφανές ότι το Ταμείο μας είναι γερασμένο. Νέα μέλη δεν εγγράφονται, ενώ πολλά από τα υφιστάμενα μέλη έχουν προβεί σε συμφωνίες με τους εργοδότες και η εισφορές στους στο Ταμείο είναι περιορισμένες, έως και ελάχιστες. Οι περισσότερες από τις συμφωνίες αυτές έγιναν μετά τα γεγονότα του Μαρτίου και δυστυχώς δεν προβλέπουμε ότι θα υπάρξει επαναφορά στην προτέρα κατάσταση. Ορισμένοι εργοδότες αδυνατούν να τηρήσουν και αυτές τις συμφωνίες. Εμείς, τηρώντας απαρέκκλιτα τη νομοθεσία, ενημερώνουμε την αρμόδια Αρχή, δηλαδή τον Έφορο Ταμείων Προνοίας,  ο οποίος αναλαμβάνει τα περαιτέρω.
Με την ευκαιρία επιθυμώ για μια ακόμη φορά να επαναλάβω τη δέσμευση της Διαχειριστικής Επιτροπής ότι η πιστή τήρηση της Νομοθεσίας και η συνετή διαχείριση των χρημάτων του ταμείου, παραμένει για εμάς ύψιστη προτεραιότητα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού συνταξιοδοτικού εισοδήματος για τα μέλη αποτελεί το βασικό λόγο  ύπαρξης του Ταμείου.  Δυστυχώς υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων που δεν γνωρίζει αρκετά για τα ενδεχόμενα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα ώστε να προβούν στις απαραίτητες εισφορές / αποταμιεύσεις.  Κι όμως την ώρα που πλησιάζει η ολοκλήρωση του κύκλου της επαγγελματικής τους πορείας πολλοί από αυτούς συνειδητοποιούν ξαφνικά ότι δεν έχουν αρκετά εισοδήματα για να αφυπηρετήσουν.  Το Ταμείο καλείται να διαδραματίσει το σημαντικό αυτό ρόλο της δημιουργίας ενός πλέγματος ασφάλειας για τη συνταξιοδότηση των μελών μας, και αυτό αποτελεί το κύριο μας μέλημα. 
Αυτός, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι και ο λόγος για τον οποίο σε αρκετές περιπτώσεις είμαστε φειδωλοί στη χορήγηση νέων δανείων. Φυσικά, παρά τις νομικές και άλλες δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, προσπαθήσαμε στο μέτρο του δυνατού, να είμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας που ζήτησαν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους, για αντιμετώπιση έκτακτων εξόδων για λόγους υγείας.
Οπως όλοι γνωρίζετε, μετά τις νομοθετικές αλλαγές που προέκυψαν από το κούρεμα των καταθέσεων τον Μάρτιο του 2013, το δάνειο που μπορεί να εξασφαλίσει ένας εργαζόμενος από το Ταμείο Προνοίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 45% των χρημάτων του (δικών του και του εργοδότη). Στην περίπτωση του Ταμείου μας τα δάνεια των περισσοτέρων μελών υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το ποσοστό και ανέρχονται κοντά στο 70-75% όπως προέβλεπε η προηγούμενη νομοθεσία. Δυστυχώς τα τελευταία τρία χρόνια, σαν αποτέλεσμα των μειωμένων απολαβών πολλά από τα μέλη μας αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με τόκους. Πολλές είναι δυστυχώς και οι περιπτώσεις συναδέλφων μας που ούτε εισφορές καταβάλλουν, με αποτέλεσμα οι οφειλές τους να πλησιάζουν το κεφάλαιό τους.
Το πρόβλημα αυτό είναι έντονο σχεδόν σε όλα τα ταμεία προνοίας, γεγονός που αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία για εξεύρεση λύσης, ίσως με τον συμψηφισμό δανείων-κεφαλαίου, που θεωρείται ο πλέον πρακτικός τρόπος. Παρά τις αρχικές ενστάσεις από πλευράς αρμόδιας αρχής η εισήγηση αυτή κερδίζει έδαφος και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα έχουμε αποτέλεσμα. Ορισμένες συντεχνίες το έχουν ήδη πράξει μονομερώς ουσιαστικά για να διασώσουν τα ταμεία τους. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε μονομερείς ενέργειες και θα εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια για μια νόμιμη διευθέτηση. Είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά αυτό το θέμα στη συνέχεια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής, τους συνάδελφους Χρίστο Χριστοφίδη, Παναγιώτη Χατζηδημητρίου και Κωνσταντίνο Ζαχαρίου για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε επίσης τα μέλη Μιχάλη Καρή και Μασίς Ντε Παρτόγκ εκ μέρους του Συνδέσμου Εκδοτών καθώς και τους πολύτιμους συνεργάτες μας, Μαρίνο Γιαλελή και κύριο Φίλιππο.  Ευχαριστούμε επίσης τους ανεξάρτητους ελεγκτές μας, το γραφείο Κ. Τρεππίδης & Σια Λίμιτεδ για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε για δεύτερη χρονιά. Τέλος, ευχαριστίες οφείλουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών και ειδικότερα στον Πρόεδρο, συνάδελφο Αντώνη Μακρίδη και ασφαλώς στις δύο κοπέλες της γραμματείας, την Άννα και τη Μικαέλλα για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.


Σας ευχαριστούμε.


Γιάννης Αντωνίου

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Λεωφόρος ΡΙΚ 12 - 2120 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 23495, 1683 Λευκωσία
Τηλ. (357) 22446090, - 22446092, Φαξ. (357) 22446095
Contact Us
© 2005 Ένωση Συντακτών Κύπρου