Ένωση Συντακτών Κύπρου


επιστροφή

19/3/2019

Ενημέρωση ΕΣΚ για το ΓεΣΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, ύστερα από δικό του αίτημα, έτυχε σήμερα ενδελεχούς ενημέρωσης περί του Γενικού Σχεδίου Υγείας, των όσων διαλαμβάνονται σε αυτό, καθώς και για τα διάφορα στάδια της εφαρμογής του.
Η ενημέρωση έγινε από αρμόδιους αξιωματούχους του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Έφη Καμμίτση και τον Ανώτερο Λειτουργό Άγγελο Τρόπη.

Η όλη συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στη μεταβατική περίοδο της συνύπαρξης  του ΓεΣΥ και των συντεχνιακών ταμείων υγείας, στην προκειμένη περίπτωση του Σχεδίου Υγείας της ΕΣΚ.

Η πιο πάνω ενημέρωση θα επαναληφθεί, πολύ σύντομα, ενώπιον του συνόλου των μελών του Σχεδίου Υγείας της ΕΣΚ, σε συγκέντρωση που θα συγκαλέσει το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

---------------------------------

18/3/2019

Τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ στην Ευρώπη

Συμμετοχή ΕΣΚ σε σεμινάριο της ΕΟΔ στο Βουκουρέστι

Η αντιπαράθεση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων μέσων μαζικής επικοινωνίας δεν έχει νόημα, ούτε και εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Αυτό ήταν το κύριο πόρισμα πανευρωπαϊκού σεμιναρίου εργασίας που διοργάνωσε πρόσφατα στο Βουκουρέστι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Στο σεμινάριο, που έφερε τον γενικό τίτλο: «Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων μέσων μαζικής επικοινωνίας διά της τεχνολογίας και του διαλόγου», υπογραμμίστηκε ακόμη ότι σε χώρες με ισχυρά δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα επηρεάζεται θετικά όλη η αγορά των ΜΜΕ. Την Ένωση Συντακτών Κύπρου εκπροσώπησε στο πιο πάνω σεμινάριο το μέλος του Δ.Σ. και ταμίας της Οργάνωσης Γιάννης Σεϊτανίδης.

Στις εργασίες του σεμιναρίου επισημάνθηκε η σημασία των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην προαγωγή της δημοκρατίας και του πλουραλισμού, καθώς και  στην ποιότητα του δημόσιου διαλόγου στην Ευρώπη, με τα δημόσια μέσα να λειτουργούν ως σημεία αναφοράς για το σύνολο της βιομηχανίας των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Στις εργασίες του σεμιναρίου συζητήθηκαν οι προκλήσεις της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης, ενώ παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες (BBC Academy). Η κατάρτιση αποτελεί το κλειδί για την προσαρμογή των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων στη ψηφιακή εποχή.

Έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας στη διαμόρφωση του προγράμματος και του περιεχομένου. Ως καλή πρακτική παρουσιάστηκε το παράδειγμα του νορβηγικού NRK, όπου λειτουργεί υπηρεσία Ηθικής και Προτύπων. Η εν λόγω υπηρεσία δέχεται καταγγελίες για ζητήματα δεοντολογίας, τα οποία και αξιολογεί. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η πολιτική πίεση προς τη δημοσιογραφική ομάδα του NRK.

Ειδική θεματική αφορούσε την επίθεση που δέχονται τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα σε όλη την Ευρώπη. Μέσα από τα παραδείγματα της Αυστρίας, της Ελβετίας και της Φιλανδίας αναδείχθηκε η ανάγκη αποτελεσματικότερης ενημέρωσης των πολιτικών και της κοινής γνώμης για το ρόλο και τη σημασία των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Στην Αυστρία το δημόσιο ORF παράγει σειρά εκθέσεων και μελετών προκειμένου να επικοινωνεί το έργο του δικτύου, ενώ πραγματοποιήθηκε μεγάλης κλίμακας έρευνας (με 23.000 ερωτηματολόγια) μέσω της οποίας το κοινό αξιολόγησε το ORF, αλλά και δήλωσε τι είδους προγράμματα επιθυμεί.

Η επιρροή της πολιτικής εξουσίας επί των δημόσιων μέσων αποτελεί, δυστυχώς,  μια κοινή πρόκληση σε όλη την Ευρώπη, αλλά την ίδια ώρα τα εν λόγω μέσα αποτελούν μια Δημόσια Αξία για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και είναι πολύτιμα και σημαντικά.

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου θα παρακολουθεί στενά το θέμα και θα ενημερώσει τα μέλη της και την κοινή γνώμη για την κατάληξη της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Είναι προφανές ότι πολλά και χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν και για τα καθ' ημάς.

Το υπό αναφορά σεμινάριο αποτελεί μέρους του έργου  «Διαχείριση των αλλαγών στα Μέσα» της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών  Κύπρου

--------------------------

15/3/2019

Θέμα: Ενημέρωση αναφορικά με τις καταστατικές αλλαγές που υπερψηφίστηκαν κατά την Καταστατική Συνέλευση της 4ης Δεκεμβρίου 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι η Έφορος Συντεχνιών, Μαρίνα Ιωάννου-Χασάπη, αποφάσισε να μην εγγράψει τις καταστατικές αλλαγές που εγκρίναμε με μεγάλη πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση του περασμένου Δεκεμβρίου, καθώς ύστερα από έρευνα που διεξήγαγε προέκυψε ότι δεν τηρήθηκαν πλήρως κάποια από τα άρθρα του Καταστατικού μας.

Η μη τήρηση αυτών των άρθρων, κατά απόλυτο τρόπο, προέκυψε κυρίως από πρακτικές που ακολουθεί και εφαρμόζει η ΕΣΚ εδώ και δεκαετίες, προς όφελος όμως, και για διευκόλυνση των ιδίων των μελών της. Πιο συγκεκριμένα, οι πρακτικές αυτές αφορούν τον καθορισμό κατώτατης και ανώτατης συνδρομής, τον καθορισμό μιας συμβολικής συνδρομής για τα συνταξιούχα μέλη μας και το δικαίωμα να θεωρούνται ενεργά και να μετέχουν στις ψηφοφορίες μέλη τα οποία οφείλουν συνδρομές στη συντεχνία τα τελευταία δύο χρόνια. Με βάση το γράμμα του Καταστατικού μας, η συνδρομή των μελών καθορίζεται στο 0,5% των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών τους, χωρίς καθορισμό ανώτατης ή κατώτατης συνδρομής, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη με πλήρως τακτοποιημένες τις συνδρομές τους.

Τονίζουμε ακόμη μια φορά πως οι πρακτικές αυτές, που εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες και δεν είναι δημιούργημα του εν ενεργεία Δ.Σ., ήταν πρακτικές που στόχευαν μόνο στο όφελος και τη διευκόλυνση των μελών μας και για το λόγο αυτό υιοθετήθηκαν και εφαρμόζονταν από τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια.

Η έρευνα της Εφόρου Συντεχνιών προέκυψε ύστερα από καταγγελία 15 μελών κατά των τροποποιήσεων που μαζικά εγκρίναμε, αλλά και από αβάσιμες κατηγορίες για παραβιάσεις του Καταστατικού, όχι αυτές τις οποίες εν τέλει διαπίστωσε η Έφορος μετά την έρευνα της. Η μόνη καταγγελία που ευσταθούσε ήταν αυτή της μη ανάγνωσης του καταλόγου των μελών με δικαίωμα ψήφου στην αρχή της συνέλευσης, πρακτική που και πάλι εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες για διευκόλυνση των μελών μας, τα οποία έχουν ειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Έφορος αναφερόμενη στις τροποποιήσεις που υπερψηφίστηκαν από την καταστατική συνέλευση τόνισε στην επιστολή της ότι «οι Συντεχνίες έχουν το δικαίωμα να συντάσσουν ελεύθερα τα καταστατικά τους, στο πλαίσιο της ελευθερίας του συνδικαλίζεσθαι και σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης περί της Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαιώματος Συμβάσεως του 1948, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που έχει κυρωθεί και από την Κυπριακή Δημοκρατία».

Το ΔΣ της ΕΣΚ θα εξετάσει τη διαμορφωθείσα κατάσταση στην επόμενη συνεδρία του και θα ενημερώσει τα μέλη της συντεχνίας για τα επόμενα βήματά μας. Θεωρούμε ότι η μαζική προσέλευση στη Γενική & Καταστατική Συνέλευση του περασμένου Δεκέμβρη, όπως και η έγκριση των προτεινόμενων καταστατικών αλλαγών, δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης της νομιμοποίησης των προτάσεών μας.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

---------------------

4/3/2019

Συλλυπητήρια ΕΣΚ για τη Βαρβάρα Λυσσαρίδου

 Το Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του προς τον ιδρυτή και επίτιμο πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Βάσο Λυσσαρίδη για την απώλεια της συζύγου του Βαρβάρας Cornwall Λυσσαρίδου. Το Δ.Σ. της ΕΣΚ θερμά συλλυπάται επί τούτου και την ευρύτερη οικογένεια του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.

Η Βαρβάρα Λυσσαρίδου διατέλεσε για χρόνια δημοσιογράφος, υπηρετώντας με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και ήθος τις αρχές και της αξίες της δημοσιογραφίας. Υπήρξε συντάκτης της αγγλόφωνης κυπριακής εφημερίδας Times of Cyprus και ανταποκρίτρια του Time magazine στην Κύπρο. Αιωνία της η μνήμη. 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

--------------------------

31/1/2019

Κάλεσμα για συλλογική διαχείριση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το εξής φαινόμενο: συνάδελφοί μας, με χρόνια υπηρεσίας στη δουλειά, προσεγγίζονται από τους εργοδότες τους και βολιδοσκοπούνται για να συναινέσουν σε διαφοροποίηση του εργασιακού τους καθεστώτος, με στόχο τη μείωση του μισθολογικού κόστους για την επιχείρηση που τους εργοδοτεί. Θερμή παράκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, προς όλους τους συναδέλφους μέλη ή μη μέλη της Οργάνωσης, που έτυχαν ανάλογης προσέγγισης, είναι όπως μη προχωρήσουν σε εξατομικευμένη διαβούλευση. Δεν είναι υποχρεωμένοι να προβούν στην όποια υποχώρηση ή να δώσουν την όποια βεβιασμένη και υπό το κράτος πανικού απάντηση. Η θέση αρχής που προτάσσει το Δ.Σ. της ΕΣΚ ως κόκκινη γραμμή είναι ότι κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να αποδεχθεί, σε καμιά των περιπτώσεων, τη μετάταξη του από καθεστώς μόνιμου υπαλλήλου σε καθεστώς συνεργάτη.

Η νομοθεσία περί των εργασιακών σχέσεων είναι με το μέρος μας. Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι που έτυχαν αναλόγων κρούσεων όπως επικοινωνήσουν πάραυτα με την ηγεσία της ΕΣΚ για συντονισμό και συλλογική διαχείριση του όλου θέματος. Κανένας δεν θα αφεθεί μόνος και κανένας δεν πρέπει να επιλέξει μοναχικό δρόμο. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

-------------------------------

24/1/2019

Τιμαριθμικό επίδομα 0,76% από 1ην Ιανουαρίου 2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, αλλά και με βάση σχετική εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, υπάρχει αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 1,51%.

Δεδομένου ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν θετικός το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2018, με βάση την μεταβατική τριμερή συμφωνία της 28ης Ιουλίου 2017, για περίοδο τριών ετών, για ετήσια καταβολή Α.Τ.Α. στο 50%, οι μισθοί από την 1 Ιανουαρίου 2019 θα έχουν αύξηση στο τιμαριθμικό επίδομα κατά 0,76%.

Υπενθυμίζεται ότι για την αντίστοιχη περσινή περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 υπήρξε αύξηση στο τιμάριθμο κατά 0,28%.

Έτσι η συνολική αύξηση τιμαρίθμου και των δύο ετών θα ανέλθει στο 1.04%.

Όσοι και όποιοι συνάδελφοι διαπιστώσουν ότι, με το τέλος του μήνα, δεν επήλθε η επιβαλλόμενη διαφοροποίηση στο μισθολόγιό τους, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν πάραυτα με την Ένωση Συντακτών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

-----------------------------------

10/1/2019

Πρωτοχρονιάτικη γιορτή ΕΣΚ και τελετή εγκαινίων

Στην πλήρως ανακαινισμένη κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοσιογραφικής Εστίας πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της 9ης Ιανουαρίου, η καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη γιορτή της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Η γιορτή φέτος συνδυάστηκε με την τελετή εγκαινίων της ανακαινισμένης αίθουσας εκδηλώσεων, που έγινε με την ευγενή χορηγία της ΟΠΑΠ Κύπρου. Τα εγκαίνια τέλεσαν ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου Δημήτρης Αλετράρης.

Την όλη εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές και εκπρόσωποι Τύπου του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου και του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κλέλια Βασιλείου και ο δήμαρχος Γερίου Νεόφυτος Παπαλαζάρου. Παρέστησαν επίσης ευρείες αντιπροσωπείες εκ μέρους του Συνδέσμου Τουρκοκυπρίων Δημοσιογράφων και της Συντεχνίας Εργατών Τύπου Basin Sen. Και βεβαίως δεκάδες δημοσιογράφοι, μέλη και στελέχη της ΕΣΚ.

Σύντομους χαιρετισμούς πριν από την κοπή της βασιλόπιτας απηύθυναν ο Πρόεδρος της ΕΣΚ Γιώργος Φράγκος, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου Δημήτρης Αλετράρης. Ο Πρόεδρος της ΕΣΚ αναφέρθηκε στους συνδικαλιστικούς αγώνες που αναμένουν τους δημοσιογράφους εντός του 2019. Ο ΥΠΕΣ εξήρε το ρόλο της ΕΣΚ στο κυπριακό γίγνεσθαι, ενώ ο αξιωματούχος της ΟΠΑΠ εξέφρασε ετοιμότητα για περαιτέρω στήριξη της οργάνωσης των δημοσιογράφων.

Το καλλιτεχνικό μέρος της όλης εκδήλωσης κάλυψε, με ευχάριστες και ποιοτικές μουσικές ανάσες, το μουσικό σχήμα των Πάρη Παράσχου και Δημήτρη Μεσημέρη.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

---------------------------------


 


 

Λεωφόρος ΡΙΚ 12 - 2120 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 23495, 1683 Λευκωσία
Τηλ. (357) 22446090, - 22446092, Φαξ. (357) 22446095
Contact Us
© 2005 Ένωση Συντακτών Κύπρου