Ένωση Συντακτών Κύπρου


επιστροφή

 

Τα μέλη της ΕΣΚ ανέρχονται σήμερα σε 556. Aνδρες 362 και γυναίκες 194.

 

 


 

Λεωφόρος ΡΙΚ 12 - 2120 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 23495, 1683 Λευκωσία
Τηλ. (357) 22446090, - 22446092, Φαξ. (357) 22446095
Contact Us
© 2005 Ένωση Συντακτών Κύπρου