Ένωση Συντακτών Κύπρου


επιστροφή

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ:

50 χρόνια γόνιμης ζωής και δράσης

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου ιδρύθηκε το 1959-60, την ίδια περίοδο που εγκαθιδρύθηκε η ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία. Τα ιδρυτικά της μέλη ήταν μόλις 27 επαγγελματίες δημοσιογράφοι, που εργάζονταν στις λιγοστές τότε ημερήσιες εφημερίδες της νήσου.

Κύριοι σκοποί της, όπως διατυπώνονται στο Καταστατικό της, είναι η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας των μελών της, η ενίσχυση και κατοχύρωση της ελευθερίας του Τύπου και των δικαιωμάτων και ελευθεριών των δημοσιογράφων ευρύτερα, η προαγωγή
του δημοσιογραφικού λειτουργήματος - επαγγέλματος και η συμβολή στη διασφάλιση και κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Έχει μέλη της τους επαγγελματίες δημοσιογράφους τόσο του γραπτού όσο και του οπτικοακουστικού Τύπου.

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου ενισχύεται και αναπτύσσεται διαρκώς, προσφέροντας πολύ σημαντικές υπηρεσίες στα μέλη της, στη δημοσιογραφία και στην κοινωνία γενικά. Ο ρόλος και η προσφορά της αναγνωρίζονται και εκτιμώνται ευρέως τόσο ανάμεσα στον δημοσιογραφικό κόσμο όσο και στο κοινό γενικά.

Με τους αγώνες και τις προσπάθειες της βελτιώθηκαν αισθητά οι όροι εργοδότησης των δημοσιογράφων και για τους περισσότερους ρυθμίστηκαν στα πλαίσια Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τον Σύνδεσμο Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών, αν και παραμένουν βεβαίως σοβαρά εργασιακά προβλήματα για αντιμετώπιση και ρύθμιση. Χάρη στις προσπάθειες και τη διεκδικητικότητα της καταργήθηκαν μια σειρά ανελεύθεροι νόμοι
και κανονισμοί και ενισχύθηκε η ελευθεροτυπία ενώ παραμένουν κάποιες ανελεύθερες διατάξεις που πρέπει να καταργηθούν. Έγιναν και γίνονται προσπάθειες με σκοπό να αναβαθμιστούν περαιτέρω  τα επίπεδα του δημοσιογραφικού λειτουργήματος με την προσφορά επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης. Ψηφίστηκαν νομοθετικές διατάξεις που προστατεύουν το δικαίωμα της πληροφόρησης και κατοχυρώνουν
το δημοσιογραφικό απόρρητο και τις πηγές των δημοσιογράφων.

Σημαντικός και πρωτοποριακός ήταν ο ρόλος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου στην κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στη Ραδιοτηλεόραση και στην έλευση, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, της ιδιωτικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης και στην εμπέδωση και ανάπτυξη της πολυφωνίας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Μαζί με την υπεράσπιση και ενδυνάμωση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των Μ.Μ.Ε και των λειτουργών τους πρωτοστάτησε και πρωτοστατεί η Ένωση Συντακτών και στην εκπλήρωση των ευθυνών και υποχρεώσεων τους προς την κοινωνία και τους ανθρώπους, με την υιοθέτηση και εφαρμογή, τώρα και πάνω από μια δεκαετία, Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας
και Ηθικής, για τον σεβασμό του οποίου λειτουργεί ειδική Επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των οργανισμών και φορέων των Μ.Μ.Ε.

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου δημιούργησε και λειτουργεί δύο μεγάλα έργα: 1) τη Δημοσιογραφική Εστία όπου στεγάζονται η ίδια και άλλοι φορείς των Μ.Μ.Ε., Μουσείο-Αρχείο Κυπριακού Τύπου, μεγάλη Βιβλιοθήκη, αίθουσες για ποικίλες εκδηλώσεις και προγράμματα, εστιατόριο και άλλοι χώροι αναψυχής και (2) το Δημοσιογραφικό Χωριό σε παραλιακή περιοχή, με 14 σπίτια, εστιατόριο και χώρους αθλοπαιδιών για την ανάπαυση
και αναψυχή των δημοσιογράφων και των οικογενειών τους, καθώς και των άλλων εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Λειτουργεί επίσης διάφορα Σχέδια και Ταμεία για την ευημερία των μελών της, όπως Ταμεία Προνοίας, Επικουρικής Σύνταξης και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Η Ένωση Συντακτών συμμετέχει σε διάφορα κοινωφελή και δημόσια σώματα και κοινωνικούς οργανισμούς και συνεργάζεται στενά με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα της νήσου για την προαγωγή των δικαιωμάτων και συμφερόντων των εργαζομένων. Προσπαθεί να διατηρεί και να αναπτύσσει σχέσεις και συνεργασία με το επαγγελματικό σωματείο των Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων - συνεργασία που παρεμποδίζεται από τη βίαιη διαίρεση του νησιού με την τουρκική εισβολή και κατοχή. Δίνει ενεργά την παρουσία και συμβολή της στον αγώνα για τερματισμό της κατοχής και για την αποκατάσταση και κατοχύρωση των κυριαρχικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κυπριακού λαού.

Αναπτύσσει πλούσια διεθνή δραστηριότητα ως ενεργό μέλος της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και με τη δημιουργία σχέσεων και συνεργασίας με τις δημοσιογραφικές οργανώσεις σειράς χωρών και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δημοσιογραφικά συνέδρια και γεγονότα. Στενούς δεσμούς διατηρεί ειδικώτερα με την ΠΟΕΣΥ, την ΕΣΗΕΑ και τις άλλες δημοσιογραφικές οργανώσεις της Ελλάδας.

Τα μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου είναι σήμερα πάνω από 500 και προέρχονται από όλο το φάσμα των κυπριακών Μ.Μ.Ε. Ανάμεσα τους είναι και αριθμός Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων και άλλων ξένων δημοσιογράφων που εργάζονται σε τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Πάνω από 30% των μελών είναι γυναίκες. Εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται σε γενική συνέλευση των μελών κάθε τρία χρόνια, ηγείται της οργάνωσης.

 
 


 


 

Λεωφόρος ΡΙΚ 12 - 2120 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 23495, 1683 Λευκωσία
Τηλ. (357) 22446090, - 22446092, Φαξ. (357) 22446095
Contact Us
© 2005 Ένωση Συντακτών Κύπρου