ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έκδοση Δημοσιογραφικής Ταυτότητας

Δημοσιογραφική ταυτότητα μέλους ΕΣΚ

Η δημοσιογραφική ταυτότητα μέλους είναι αναγνωριστική της ιδιότητας του μέλους της ΕΣΚ και παρέχει στον κάτοχό της την προστασία και τα προνόμια που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.

Οι κάτοχοι της δημοσιογραφικής ταυτότητας της ΕΣΚ δικαιούνται όλων των διευκολύνσεων για την ελεύθερη άσκηση του λειτουργήματός τους.

Παράλληλα, με την κατοχή της δημοσιογραφικής ταυτότητας της ΕΣΚ τα μέλη δικαιούνται δωρεάν πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και σε αρκετές διοργανώσεις πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Η ταυτότητα φέρει τις εξής πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο μέλους, αριθμό μητρώου, αριθμό ταυτότητας και διαβατηρίου και φωτογραφία μέλους. Ισχύει για δύο χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της και εν συνεχεία επανεκδίδεται στα εν ενεργεία  και τακτοποιημένα με τις συνδρομές τους μέλη της ΕΣΚ. Το κόστος έκδοσης δημοσιογραφικής ταυτότητας μέλους ΕΣΚ είναι 8 Ευρώ.

Διεθνής Δημοσιογραφική ταυτότητα

Η ΕΣΚ έχει την δικαιοδοσία έκδοσης δημοσιογραφικών ταυτοτήτων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ), της οποίας είναι ενεργό μέλος.

Η δημοσιογραφική ταυτότητα της ΔΟΔ είναι μια άμεσα και διεθνώς αναγνωρίσιμη επαγγελματική ταυτότητα, αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο και είναι το μοναδικό πάσο τύπου που εγκρίνεται από εθνικές οργανώσεις δημοσιογράφων σε περισσότερες από 130 χώρες.

Δικαίωμα απόκτησης δημοσιογραφικής ταυτότητας της ΔΟΔ έχουν όλα τα εν ενεργεία και τακτοποιημένα με τις συνδρομές τους μέλη της ΕΣΚ και αυτή επίσης ισχύει για δύο χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της. Η δημοσιογραφική ταυτότητα της ΔΟΔ συνοδεύεται από δερμάτινη προστατευτική θήκη και το κόστος έκδοσής της είναι 65 Ευρώ (αγορά ταυτότητας από ΔΟΔ και έξοδα εκτύπωσης).