ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Το Μουσείο-Αρχείο Κυπριακού Τύπου

Τα πλούσια υλικά και εκθέματα του απαθανατίζουν και παρουσιάζουν τη μακρά ιστορία και προσφορά των εφημερίδων και περιοδικών και της τυπογραφίας του νησιού μας – από το 1878 οπότε εκδόθηκε η πρώτη κυπριακή εφημερίδα έως τις μέρες μας.

Το Μουσείο, που είναι το μοναδικό του είδους του στην Κύπρο, περιλήφθηκε από το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στα προγράμματα εκπαιδευτικών επισκέψεων των μαθητών και σπουδαστών και είναι στη διάθεση των μελετητών, των ερευνητών, αναλυτών και γενικά του κοινού.

Το Μουσείο εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα αντικείμενα και υλικά σχετιζόμενα με την κυπριακή τυπογραφία και δημοσιογραφία.