ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

(α)       Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία Ένωση Συντακτών Κύπρου και ακολούθως αναφερόμενο ως Ένωση.

(β)       Η έδρα της Ένωσης βρίσκεται στη Λευκωσία και στεγάζεται στη Λεωφόρο ΡΙΚ, αρ.12, 2120, Αγλαντζιά όπου θα γίνονται όλες οι συνεδρίες, συνελεύσεις και συγκεντρώσεις των μελών και θα απευθύνεται η αλληλογραφία προς την Ένωση.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της Ένωσης είναι:

(α)       Η καλύτερη δυνατή τακτοποίηση, με Συλλογικές Συμβάσεις ή άλλως πως, των όρων εργασίας και απασχόλησης των μελών της και η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των Ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδων, περιοδικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, πρακτορείων ειδήσεων, ηλεκτρονικών εφημερίδων και ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. γενικότερα) ή μεταξύ των μελών της Ένωσης και των εργοδοτών τους, ή μεταξύ μελών και άλλων εργαζομένων καθώς και μεταξύ μελών της Ένωσης.

(β)       Η επίτευξη και διατήρηση δίκαιων και κανονικών μισθών ή ημερομισθίων, εργασίμων ωρών, συνθηκών εργασίας και γενικότερα η προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

(γ)        Η με κάθε νόμιμο μέσο προάσπιση της ελευθεροτυπίας, των δικαιωμάτων και ελευθεριών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των λειτουργών τους, η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δημοσιογράφου, η κατοχύρωση των ελευθεριών έκφρασης, λόγου και γνώμης, η εξασφάλιση της απρόσκοπτης, έγκαιρης, σωστής και ολοκληρωμένης πληροφόρησης των πολιτών και η άνοδος του επιπέδου της δημοσιογραφίας στον τόπο μας με συνεχή βελτίωση της μορφωτικής και επαγγελματικής κατάρτισης των δημοσιογράφων και με συνεπή σεβασμό της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και ηθικής.

(δ)       Σκοποί της Ένωσης είναι επίσης οι ακόλουθοι:

(α)       Η μελέτη της δυνατότητας παροχής προς τα μέλη όλων ή μερικών ωφελημάτων σε περιπτώσεις ασθένειας, δυστυχήματος, ανεργίας ή ένδειας και ενίσχυσης σε περιπτώσεις απώλειας, ημερομισθίων λόγω επαγγελματικών διαφορών, καθώς και παροχής βοήθειας στους εξαρτωμένους μελών που πέθαναν.

            (β)       Η εκδήλωση αλληλεγγύης και η υποστήριξη με οικονομικά ή συνδικαλιστικά μέσα των γενικότερων διεκδικήσεων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους φορέων.

         (γ)        Η διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, χοροεσπερίδων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και γενικά κάθε είδους δραστηριότητες ή εκδηλώσεις στα πλαίσια πάντοτε των σκοπών και επιδιώξεων της Ένωσης.

        (δ)       Η ίδρυση ταμείου για τη λειτουργία της Ένωσης και την εκπλήρωση των σκοπών της.

        (ε)       Η ίδρυση Ταμείου Προνοίας καθώς και άλλων ταμείων.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Μέλος της Ένωσης  Συντακτών μπορεί να γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο – ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, εθνικότητα, υπηκοότητα  ή θρήσκευμα – το οποίο, λαμβανομένων υπόψη των προνοιών της παραγράφου 5:

(α)       Εργάζεται κατά κύριον επάγγελμα σε εφημερίδα ή περιοδικό εκδιδόμενα στη Κύπρο κατά τακτά χρονικά διαστήματα, πρακτορείο ειδήσεων με έδρα την Κύπρο, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό επαγγελματικού επιπέδου, ο οποίος λειτουργεί στην Κύπρο, ηλεκτρονικές εφημερίδες ή ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε με έδρα την Κύπρο ή ως ανταποκριτής στο εξωτερικό Κυπριακού Μέσου Ενημέρωσης ως ανωτέρω περιγραφομένου ή ως ανταποκριτής ξένου ή/και διεθνούς Μέσου Ενημέρωσης ή/και πρακτορείου ειδήσεων με έδρα την Κύπρο.

(β)       Απασχολείται στη σύνταξη, διόρθωση ή επιμέλεια δημοσιογραφικής ύλης ως επαγγελματίας δημοσιογράφος καλύπτοντας την καθημερινή και τρέχουσα επικαιρότητα, ενημέρωση και πληροφόρηση, είτε ως εκπρόσωπος Τύπου οργανισμού.

(γ)       Εξασφαλίζει το κύριο βιοποριστικό εισόδημα του από την ως άνω περιγραφόμενη εργασία του, είτε σε καθεστώς μόνιμης απασχόλησης είτε σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή προσφοράς υπηρεσιών είτε ως αυτοεργοδοτούμενος.

(δ)       Κατέχει απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας καθώς και οποιαδήποτε ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα η Ένωση κατά καιρούς ήθελε καθορίσει με απόφαση Καταστατικής Συνέλευσης. Νοείται ότι ο καθορισμός επιπρόσθετων προσόντων δεν επηρεάζει την ιδιότητα υφιστάμενου μέλους.

(ε)       Εργάζεται ως φωτορεπόρτερ ή κινηματογραφιστής στους τομείς της ενημέρωσης – πληροφόρησης ή ως σκιτσογράφος σε ΜΜΕ και έχει την επαγγελματική κατάρτιση και υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. Νοείται ότι ο καθορισμός επιπρόσθετων προσόντων δεν επηρεάζει την ιδιότητα υφιστάμενου μέλους.

(στ)      Δεν είναι συνταξιούχος.

(ζ)        Εργάζεται με βάση τις πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης της Ένωσης Συντακτών Κύπρου ή οποιωνδήποτε Συμφωνιών επιτυγχάνει η Ένωση Συντακτών ή δεσμεύεται να διεκδικήσει ρύθμιση των όρων απασχόλησης του στα πλαίσια των τέτοιων Συμβάσεων και Συμφωνιών.

(η)       Έχει επαρκή γνώση του Καταστατικού της Ένωσης, καθώς και του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, της οποίας η Ένωση Συντακτών είναι συνιδρυτικό μέλος και μετέχει σε αυτήν με τρία μέλη της, και δεσμεύεται να τα σέβεται και να τα τηρεί.

(θ)       Δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης, που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, το καθιστά ακατάλληλο να γίνει μέλος.

(ι)         Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή, σε περίπτωση άλλου μη Κύπριου πολίτη, κατέχει άδεια της αρμόδιας Αρχής για εργασία στην Κύπρο και με επιφύλαξη του άρθρου αυτού, έχει τουλάχιστο ένα χρόνο συνεχούς και πλήρους απασχόλησης σε Μ.Μ.Ε. στη νήσο.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

(α)       Οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τα κριτήρια του άρθρου 3 και επιθυμεί να γίνει μέλος της Ένωσης μπορεί να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης τον ειδικό τύπο αίτησης, που προνοεί το Καταστατικό και διατίθεται στα Γραφεία της Ένωσης. Η αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται και προσυπογράφεται και από δύο τακτικά μέλη της Ένωσης, τα οποία έχουν την ιδιότητα αυτή τουλάχιστο για δυο χρόνια και είναι τακτοποιημένα με τις συνδρομές τους, όπως προνοεί το Καταστατικό. Η αίτηση συνοδεύεται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και γραπτές βεβαιώσεις (μόρφωσης, εργασίας, από τον εργοδότη που αναφέρει και τους όρους εργοδότησης του, γέννησης, Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και δύο φωτογραφίες του αιτητή.

(β)       Αιτήσεις για εγγραφή μελών εξετάζονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο σε ένα μήνα από την υποβολή της κάθε αίτησης. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή ανυπέρβλητων δυσκολιών η προθεσμία του ενός μηνός επιμηκύνεται και καθορίζεται στους δύο μήνες από τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε Δόκιμα, Τακτικά, Εταιρικά και Επίτιμα.

(1)       Ως δόκιμα μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν οι αιτητές που το Δ.Σ. κρίνει ότι πληρούν τις πρόνοιες του Άρθρου 3. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δικαιούνται να αποκτήσουν τη δημοσιογραφική ταυτότητα της Ένωσης με την ιδιότητα «δόκιμο μέλος», απολαμβάνουν τα ωφελήματα που έχουν τα τακτικά μέλη ή προνοούνται από το Καταστατικό και τη Συλλογική Σύμβαση και έχουν τις προνοούμενες από το Καταστατικό και τη Συλλογική Σύμβαση υποχρεώσεις.

(2)       Ως τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν οι αιτητές που το Δ.Σ. κρίνει ότι πληρούν τις πρόνοιες του Άρθρου 3 και:

(α) είναι κάτοχοι διπλώματος Πανεπιστημιακής Σχολής Δημοσιογραφίας και έχουν πλήρη απασχόληση σε Μ.Μ.Ε. – όπως προσδιορίζεται στο Άρθρο 3 – τουλάχιστον για έξι μήνες, ή

(β) είναι κάτοχοι διπλώματος άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής ή Δημοσιογραφικής Σχολής και έχουν πλήρη απασχόληση σε Μ.Μ.Ε. – όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 – τουλάχιστον για ένα έτος, ή

(γ) είναι κάτοχοι απολυτηρίου Σχολής Μέσης Παιδείας και έχουν πλήρη απασχόληση σε Μ.Μ.Ε. – όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 – τουλάχιστον για δύο συναπτά έτη.

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τηρουμένων των προνοιών και απαιτήσεων αυτού του Καταστατικού, απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα και δικαιώματα που παρέχονται από το Καταστατικό και τα διάφορα Σχέδια και Ταμεία της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και έχουν τις προνοούμενες από το Καταστατικό και τη Συλλογική Σύμβαση υποχρεώσεις.

(3)       Εταιρικά μέλη μπορούν να γίνουν οι αιτητές που, κατά την κρίση του Δ.Σ., πληρούν τις πρόνοιες του άρθρου 3, αλλά είναι ταυτόχρονα μέτοχοι ή διοικητικοί σύμβουλοι Μ.Μ.Ε. Εταιρικά μέλη μπορούν επίσης να γίνουν αυτοεργοδοτούμενοι, φωτορεπόρτερ, κινηματογραφιστές και σκιτσογράφοι σε Μ.Μ.Ε., οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και εργοδότες. Την ιδιότητα του εταιρικού μέλους δεν μπορούν να αποκτήσουν ή την στερούνται εκείνοι που, με οποιονδήποτε τρόπο, ενεργούν σε βάρος των επιδιώξεων, σκοπών και συμφερόντων της Ένωσης.

Τα εταιρικά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Δικαιούνται, εφ’ όσον το επιθυμούν  και εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις, να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και τις παροχές που έχουν τα τακτικά και τα δόκιμα μέλη. Αφού καταβάλουν το προνοούμενο από το Καταστατικό τέλος εγγραφής και τη νενομισμένη συνδρομή, δικαιούνται να αποκτήσουν τη δημοσιογραφική ταυτότητα της Ένωσης με την ιδιότητα «εταιρικό μέλος».

(4)       Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα τα οποία διακρίθηκαν ιδιαιτέρως για την πνευματική, πολιτιστική,  κοινωνική ή πολιτική τους δραστηριότητα και προσφορά στην κοινωνία και στον τόπο. Τα Επίτιμα μέλη  εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(5)       Αιτητής του οποίου η αίτηση απορρίπτεται ενημερώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκεπτικό της απόφασης και δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση μετά από ένα χρόνο. Δικαιούται επίσης να εφεσιβάλει την απόφαση στη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα.

(6)     Οποιοδήποτε μέλος (δόκιμο, τακτικό, επίτιμο ή εταιρικό) που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, παύει, για οποιονδήποτε λόγο, να πληροί τα κριτήρια και του πρόνοιες του Άρθρου 3, χάνει την ιδιότητα του μέλους με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται αφού ακουστεί η άποψη του άμεσα επηρεαζόμενου μέλους.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους έχει άμεση ισχύ, αλλά ο διαγραφείς δύναται να την εφεσιβάλει στην αμέσως επόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα να επικυρώσει ή να αναθεωρήσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

(7)    Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για εγγραφή μέλους παύει να ισχύει αν ο άμεσα ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει στα Γραφεία της ΕΣΚ για να καταβάλει το καθορισμένο από το Καταστατικό τέλος εγγραφής και τη συνδρομή του πρώτου έτους σε διάστημα όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία της γραπτής ενημέρωσης του για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ

1.Τακτικοί

(α)       Το δικαίωμα εγγραφής που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι καταβλητέο ταυτόχρονα με την εγγραφή ως μέλους της Ένωσης.

(β)       Η ετήσια συνδρομή μέλους της ΕΣΚ καθορίζεται στο ποσό των €80. Η ετήσια συνδρομή των συνταξιούχων μελών καθορίζεται στο ποσό των €20. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι και πριν από την έναρξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Η συνδρομή μπορεί να αποκόπτεται από το Ταμείο Προνοίας από την Επιτροπή του και να καταβάλλεται στην Ένωση στην αρχή του έτους. Ένα μέλος που καθυστερεί τις συνδρομές για δύο και πλέον χρόνια θα έχει ως συνέπεια την αυτόματη αναστολή της ιδιότητας του ως μέλους της Ένωσης. Η ιδιότητα αυτή επαναενεργοποιείται όταν το επηρεαζόμενο μέλος τακτοποιήσει τις συνδρομές που χρωστούσε και αφού το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης βεβαιωθεί ότι αυτός ανταποκρίνεται και στα άλλα κριτήρια που προνοεί το Καταστατικό. Νοείται ότι αν ένα μέλος εύλογα κωλύεται από του να εργασθεί ή είναι άνεργο δεν θα υποχρεώνεται να πληρώνει οποιαδήποτε συνδρομή κατά την περίοδο της ανεργίας ή του κωλύματος του.

Οι καταβληθείσες συνδρομές μέχρι και την ως άνω καταστατική τροποποίηση, θεωρούνται ως εξόφληση των παλαιότερων οφειλών των μελών.

(γ)        Οι εισπράξεις από την πώληση εντύπων, καταστατικών, ταυτοτήτων και εμβλημάτων.

(δ)       Οι εισπράξεις από ενοίκια και άλλα δικαιώματα, τα οποία προέρχονται από τη μίσθωση σε τρίτους ή χρήση από τρίτους των αιθουσών, γραφείων, του καφεστιατορίου και άλλων χώρων της Δημοσιογραφικής Εστίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης.  Επίσης, τα έσοδα που προέρχονται από την ενοικίαση σε τρίτους ή χρήση από τρίτους των διαμερισμάτων, των σπιτιών, του καφεστιατορίου και άλλων χώρων του Δημοσιογραφικού Χωριού στα Περβόλια Λάρνακας.

 

2.Έκτακτοι

Δωρεές, κληροδοτήματα, έρανοι, εισπράξεις και ωφελήματα από παραστάσεις χορούς, λαχεία και άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

 Τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς, πάντοτε στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της οργάνωσης:

(α)       Για την πληρωμή μισθών, επιδομάτων και εξόδων των αξιωματούχων.

(β)       Την πληρωμή εξόδων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ελέγχου των λογαριασμών.

(γ)        Για την πληρωμή δικηγορικών εξόδων της Ένωσης ή και μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9.

(δ)       Τον χειρισμό επαγγελματικών διαφορών από μέρους της Ένωσης ή των μελών της.

(ε)        Την αποζημίωση μελών για χάσιμο ημερομισθίων το οποίο θα προέκυπτε από επαγγελματικές διαφορές.

(στ)      Την καταβολή επιδομάτων σε μέλη ή εξαρτώμενους των εξ αιτίας θανάτου, γηρατειών, ασθένειας, δυστυχήματος ή ανεργίας.

(ζ)        Την ανέγερση, αγορά ή ενοικίαση οποιουδήποτε κτιρίου ή γης, για τους σκοπούς της Ένωσης. Σε περίπτωση αγοράς τέτοιας γης και αγοράς ή ανέγερσης κτιρίου, πρέπει να ληφθεί προηγουμένως η έγκριση των μελών με απλή πλειοψηφία σε Γενική Συνέλευση.

(η)       Την πληρωμή συνδρομών ή άλλων εισφορών σε οποιαδήποτε νόμιμη Ομοσπονδία από δύο ή περισσότερες Συντεχνίες, ή σε οποιοδήποτε σώμα προσώπων το οποίο ιδρύθηκε για το συντονισμό των ενεργειών οποιασδήποτε Συντεχνίας ή Παραρτήματος της, όπως καθορίζεται στο καταστατικό της.

(θ)       Την πληρωμή συνδρομών ή άλλων εισφορών σε φιλανθρωπικά ή μορφωτικά ιδρύματα ή οργανισμούς.

(ι)         Την καταβολή εισφορών σε οποιαδήποτε εγγεγραμμένη Συντεχνία προς ενίσχυση της όταν αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

(κ)        Την πληρωμή επιδομάτων σε μέλη σε περίπτωση ένδειας που θα προέκυπτε από λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους, την παροχή ιατρικής βοήθειας και την προμήθεια φαρμακευτικών εφοδίων και φαρμάκων στα μέλη ή τους εξαρτωμένους τους.

(λ)        Την εκπαιδευτική, μορφωτική και επαγγελματική κατάρτιση των μελών.

(μ)       Την διοργάνωση οποιωνδήποτε θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, αθλοπαιδιών ή εκδρομών και οποιωνδήποτε άλλων εκδηλώσεων που συνάδουν με τους σκοπούς της Ένωσης.

(ν)        Την αγορά βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και τη συντήρηση αναγνωστηρίου προς χρήση από τα μέλη.

(ξ)        Την έκδοση, εκτύπωση, δημοσίευση και κυκλοφορία οποιουδήποτε βιβλίου, εφημερίδας ή άλλου εντύπου για την προώθηση των σκοπών της, όπως καθορίζονται από τους περί Συντεχνιών νόμους ή για την προαγωγή των συμφερόντων των μελών.

(ο)       Την πληρωμή τόκων σε δάνεια και νόμιμους φόρους.

(π)       Για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό που προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια της Ένωσης δύνανται να επενδυθούν σε κυβερνητικά χρεόγραφα, σε μετοχές ή χρεόγραφα δημόσιων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σε μετοχές εταιρειών Μετοχικών Φαρμακείων ή άλλων εταιρειών που ιδρύονται και λειτουργούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών τους στους τομείς της Υγείας και Ευημερίας και σε καταθέσεις σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην οποία χορηγήθηκε άδεια να διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε Συνεργατική Εταιρεία ή Συνεργατικό Ταμιευτήριο εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία.

Νοείται ότι το ύψος των επενδύσεων των κεφαλαίων της Ένωσης  σε μετοχές δημόσιων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό του 2% των κεφαλαίων της εταιρείας στην οποία θα γίνει η επένδυση και το ποσοστό του 15% των χρηματικών αποθεμάτων της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 1. Η Ένωση μπορεί να παρέχει στα μέλη της τα πιο κάτω ωφελήματα, εφ΄όσον το επιτρέπουν τα οικονομικά της οργάνωσης:

(α)       ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ. Δηλαδή επίδομα επαγγελματικών διαφορών, νομική συμβουλή και βοήθεια οποτεδήποτε αυτή είναι αναγκαία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Συντεχνιών Νόμου.

Ι)          Το ποσό του επιδόματος επαγγελματικών διαφορών μπορεί να καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τη ζημιά η οποία προέκυψε στο μέλος και τις άλλες συνθήκες και θα πληρώνεται σε οποιοδήποτε μέλος εκλήθη από την Ένωση να κατέλθει σε νόμιμη απεργία ή υπέστη λοκ-άουτ από τον εργοδότη στη διάρκεια εργατικής διαφοράς μεταξύ του εν λόγω εργοδότη και της Ένωσης, ή απολύθηκε από τον εργοδότη του εξ αιτίας οποιασδήποτε εργατικής διαφοράς. Μέλη που θα κατέρχονται σε απεργία χωρίς έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα δικαιούνται επίδομα ανεργίας.

ΙΙ)         Νοείται ότι η νομική συμβουλή και βοήθεια μπορεί να παρέχεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Συντεχνιών Νόμου, οποτεδήποτε θεωρηθεί αναγκαίο και είναι εφικτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε οποιοδήποτε μέλος δεν καθυστερεί τις συνδρομές του και ύστερα από αίτησή του.

(β)       ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Μπορεί να παρέχεται επίδομα σε περίπτωση ασθένειας, δυστυχήματος, ανεργίας, ένδειας και γηρατειών καθώς και ιατρική περίθαλψη και φάρμακα για τις πιο πάνω περιπτώσεις.

Οποιοδήποτε μέλος το οποίο επιθυμεί  να του παραχωρηθεί οποιοδήποτε από τα ωφελήματα αυτά, πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο να δηλώνονται οι περιπτώσεις και οι λόγοι της αίτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από έρευνα, αφού πεισθεί ότι πραγματικά ο αιτητής χρειάζεται τέτοιο ωφέλημα, μπορεί να του το παρέχει για όση περίοδο θεωρήσει αναγκαίο και εφ΄ όσον η Ένωση έχει τις οικονομικές δυνατότητες. Νοείται ότι τα ωφελήματα αυτά δεν μπορούν αν επεκταθούν πέραν των τεσσάρων (4) εβδομάδων για κάθε χρόνο για τον οποίο ο αιτητής υπήρξε μέλος. Αν η περίοδος κατά την οποία αυτός υπήρξε μέλος είναι μεγαλύτερη των τριών χρόνων, τα ωφελήματα αυτά δεν μπορούν να επεκταθούν πέραν των δώδεκα (12) εβδομάδων, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο, σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, αποφασίζει διαφορετικά.

(γ)        Δημιουργία χώρων ανάπαυσης και αναψυχής για τα μέλη τα Ένωσης, οι οποίοι θα λειτουργούν με βάση Κανονισμούς.

 1. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει τα έξοδα της κηδείας του και να χορηγήσει στην οικογένεια του κάποιο χρηματικό ποσό.
 2. Νοείται ότι μόνο μέλη που έχουν τακτοποιημένες όλες τις υποχρεώσεις τους προς την Ένωση θα δικαιούνται τα πιο πάνω ωφελήματα. Κατά την παροχή των πιο πάνω ωφελημάτων θα λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η οικονομική κατάσταση της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 1. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να πληρώνει το δικαίωμα εγγραφής του καθώς και τις συνδρομές του, να αποδέχεται και να σέβεται τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να συμβάλλει στην πρόοδο της Ένωσης στο μέτρο των δυνάμεών του.
 2. Όλα τα μέλη είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της Ένωσης.
 3. Κάθε μέλος της Ένωσης θα δικαιούται να παίρνει χωρίς πληρωμή, ύστερα από γραπτή του αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης, όπως αυτή υποβλήθηκε στον Έφορο Συντεχνιών.
 4. Η Ένωση θα παραμένει ανεξάρτητη και ως Σώμα θα παραμένει μακρυά από τις πολιτικές και κομματικές διενέξεις. Νοείται όμως ότι κάθε μέλος, ως άτομο, θα δικαιούται να ανήκει σε οποιαδήποτε παράταξη ή κόμμα, αν το επιθυμεί.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κάθε μέλος το οποίο:

 1. Αρνείται να συμμορφωθεί στο Καταστατικό της Ένωσης ή με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, παραβιάζει τις προνοούμενες από το Καταστατικό αρχές Δεοντολογίας, απουσιάζει αδικαιολόγητα από Πανεργατικές συνελεύσεις που συγκαλούνται από την Ένωση, εκθέτει την Ένωση με τη συμπεριφορά του, συμπεριφέρεται εχθρικώς προς την Ένωση ή ενεργεί διασπαστικώς προς την Ένωση ή προξενεί βλάβη στα συμφέροντα και την περιουσία της Ένωσης, θα υπόκειται στις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, τις οποίες μπορεί να επιβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εξετάσει προηγούμενα όλες τις συνθήκες και περιστάσεις της κατηγορίας:

(α) Παρατήρηση

(β) Προσωρινή αποβολή μέχρι 6 μήνες

(γ) Αποβολή για πάντα, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

 1. Νοείται όμως ότι κανένα μέλος, το οποίο θα αποβάλλεται προσωρινά, δεν θα απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του προς την Ένωση ενώ διαρκεί η περίοδος της ποινής του. Θα αναστέλλονται ωστόσο τα δικαιώματα του.
 2. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να υποβάλλει γραπτή αίτηση ή οποιοδήποτε γραπτό παράπονο προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τη διαχείριση ή τη διεύθυνση των υποθέσεων της Ένωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία να καθορίζει πλήρως τη φύση και τη βάση των παραπόνων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σ’ ένα μήνα από τη λήψη τέτοιας αίτησης ή παραπόνου, που πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από το ένα τέταρτο τουλάχιστο των τακτικών μελών της Ένωσης, τα οποία ξόφλησαν τις συνδρομές τους, πρέπει να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα εξετάσει το παράπονο και είτε θα απαλλάσσει από κάθε μορφή, είτε θα ψέγει, είτε θα παύει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παύσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εγκαταλείπουν αμέσως τις θέσεις τους και η ίδια η Γενική Συνέλευση θα ορίζει πενταμελή επιτροπή η οποία θα προκηρύξει αμέσως και θα επιβλέψει την πραγματοποίηση εκλογικής συνέλευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού για την εκλογή Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης οποιοδήποτε μέλος μπορεί να υποβάλλει γραπτώς προς το Δ.Σ. παράπονα ή διαμαρτυρία για οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει, ότι συνιστά απειλή εναντίον της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης.

Σαράντα τακτικά μέλη δικαιούνται να υποβάλουν στο Δ.Σ. αίτηση και να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για να εξετάσει θέμα σχετιζόμενο με εργατική διαφορά ή επαγγελματικό πρόβλημα που αφορά ομάδα ή το σύνολο των μελών της Ένωσης. Το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση το ταχύτερο δυνατό.

 1. Κάθε μέλος της Ένωσης το οποίο επιθυμεί να παραιτηθεί θα υποβάλλει την παραίτησή του γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά δεν θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση του να πληρώσει τις συνδρομές του χρόνου μέσα στον οποίο υπέβαλε την παραίτηση του.
 2. Μέλος το οποίο υπέβαλε παραίτηση θα μπορεί να επαναγγραφεί ως μέλος της Ένωσης, νοουμένου ότι θα ξοφλήσει όλες τις προηγούμενες του υποχρεώσεις προς την Ένωση.
 3. Μέλος το οποίο έδωσε την παραίτηση του στερείται όλων των δικαιωμάτων του πάνω στο κεφάλαιο και την περιουσία της Ένωσης καθώς και του δικαιώματος του να είναι μέλος του Ταμείου Προνοίας των Συντακτών, δικαιούται όμως ν’ αποσύρει τις εισφορές του από το Ταμείο αυτό με βάση τις Πρόνοιες του Καταστατικού του Ταμείου.

 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους, που δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή αξιωματούχοι άλλης Οργάνωσης εγγεγραμμένης με βάση τον περί Συντεχνιών Νόμο.

Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να διορίζει εισπράκτορα ή εισπράκτορες, όταν το θεωρήσει χρήσιμο, από μέλη της Ένωσης.

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από και εκ των τακτικών μελών της Ένωσης σε Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, η οποία γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 και η θητεία τους είναι τριετής.

 

      Το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α)       Θα διαχειρίζεται και θα διευθύνει τις εργασίες της Ένωσης και γενικά θα ενεργεί γι’ αυτήν και εκ μέρους αυτής έχοντας ως πρώτιστο του καθήκον τον αγώνα για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

(β)       Θα δικαιούται να χωρίζει τα μέλη σε επαγγελματικούς κλάδους συναφείς προς τους τόπους εργασίας τους ή τις ασχολίες τους, θα καλεί σε Γενικές Συνελεύσεις τα μέλη των επαγγελματικών κλάδων προς εκλογή υποεπιτροπών για τη μελέτη και υποβολή εκθέσεων πάνω στην εργασία τους και ζητημάτων που αφορούν το επάγγελμα τους. Οι τέτοιες μελέτες και εκθέσεις θα υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Καμιά άλλη απόφαη θα εκτελείται εκτός από εκείνες οι οποίες εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

(γ)        Θα επιβλέπει γενικά τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της Ένωσης, θα κρατεί λογαριασμούς και θα ελέγχει κατά καιρούς τα μετρητά που θα βρίσκονται στα χέρια του Ταμία και των άλλων αξιωματούχων της Ένωσης.

(δ)       Θα μεριμνά να ακολουθούνται οι πρόνοιες του Καταστατικού.

(ε)        Θα συντάσσει κανονισμούς για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών της Ένωσης και για την επίτευξη των σκοπών της. Οι κανονισμοί αυτοί θα εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

(στ)      Θα διαχειρίζεται κανονικά την περιουσία της Ένωσης σύμφωνα προς τους εκάστοτε περί Συντεχνιών Νόμους και θα μπορεί, σύμφωνα προς το άρθρο 7, να διαθέτει χρήματα που είναι αναγκαία για τις δραστηριότητες της Ένωσης και την επίτευξη των σκοπών της, δεν μπορεί όμως να συνάψει δάνειο ή δάνεια που ξεπερνούν τις πενήντα χιλιάδες λίρες χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

(ζ)        Θα συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 μέρες και έκτακτα όταν το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα τηρούνται πρακτικά των συνεδριών στα οποία θα καταχωρούνται τα διαφωνούντα μέλη και οι λόγοι της διαφωνίας τους. Καμιά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι έγκυρη, εκτός αν σχηματίσθηκε απαρτία στη συνεδρία κατά την οποία πάρθηκε η απόφαση. Για να σχηματισθεί απαρτία είναι απαραίτητη η παρουσία αριθμού μελών που αποτελούν τον πρώτο ακέραιο αριθμό πέραν των μισών μελών.

(η)       Θα κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αν αυτό απουσιάζει αδικαιολόγητα για δέκα (10) συνεδρίες εντός ενός χρόνου και εφόσον μετά τις πρώτες πέντε (5) αδικαιολόγητες απουσίες του είχε προειδοποιηθεί και δεν επέδειξε την απαιτούμενη συνέπεια. Στην τέτοια περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει στην κενή ή κενές θέσεις από τους επιλαχόντες κατά σειράν ή αν αυτοί δεν δέχονται ή δεν υπάρχουν, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε μέλη που πληρούν τους σχετικούς όρους του Καταστατικού.

(θ)       Σε περίπτωση παραίτησης, αμέσως ή κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τεσσάρων (4) μελών του Δ.Σ., καλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου  Δ.Σ., σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 19.

 

 1. Η Ένωση δεσμεύεται από τις ακόλουθες υπογραφές:

(α) Για την αλληλογραφία, τις εσωτερικές και τις δημόσιες ανακοινώσεις από την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, ή – του Προέδρου κωλυομένου ή απουσιάζοντος, – του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα, η υπογραφή του Προέδρου θα είναι αρκετή.

(β) Για τις συμβάσεις με τους εργοδότες από τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, ή – του Προέδρου κωλυομένου ή απουσιάζοντος  του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα, η υπογραφή του Προέδρου θα είναι αρκετή.

(γ) Για τα δάνεια ή άλλα συμβόλαια από τις υπογραφές του Προέδρου ή του Γραμματέα και του Ταμία.

(δ) Για την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα από τις υπογραφές του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.

(ε) Για τις εισπράξεις συνδρομών και δικαιωμάτων εγγραφής από τα μέλη από την υπογραφή του Ταμία ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου

εισπράκτορα.

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς την Ένωση αμισθί εκτός αν ελαμβάνετο απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για ειδική πληρωμή επιδομάτων ή μισθών σε ορισμένα μέλη για εργασία την οποία εκτέλεσαν κατόπιν προηγούμενης εντολής.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά καιρούς να διορίζει υποεπιτροπές με ειδική απόφαση για τη μελέτη και την υποβολή εκθέσεων πάνω σε εργασίες ή ζητήματα που αφορούν τους σκοπούς της Ένωσης καθώς και για την οργάνωση εσπερίδων, γιορτών, γευμάτων, διαλέξεων, χορών, θεατρικών παραστάσεων και εκδρομών προς οικονομική ενίσχυση του Ταμείου.
 3. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης είναι εγγεγραμμένη στο όνομα της και θα είναι εμπιστευμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Οι εγγραφές σε όλα τα βιβλία και τα μητρώα της Ένωσης θα γίνονται με μελάνι.

 

ΑΡΘΡΟ 13

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- ΤΑΜΙΑΣ

 1. Καθήκοντα του Προέδρου είναι τα εξής:

α) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και συσκέψεων και εκπροσωπεί την Ένωση μαζί με άλλα μέλη του Δ.Σ. όπου παρίσταται ανάγκη, σε διαπραγματεύσεις, επαφές ή άλλες εκδηλώσεις και ενέργειες σχετιζόμενες με ζητήματα της Ένωσης.

β) Ετοιμάζει τον ετήσιο απολογισμό της Ένωσης.

γ) Ετοιμάζει και υπογράφει, ως οι πρόνοιες του άρθρου 12, τα έγγραφα και την αλληλογραφία της Ένωσης.

δ) Υπογράφει είτε αυτός είτε ο Γενικός Γραμματέας μαζί με τον Ταμία όλες τις τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται στο όνομα της Ένωσης.

ε) Μεριμνά μαζί με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. και για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, με βάση το Καταστατικό.

στ) Ο πρόεδρος, εφ’ όσον έχει ρόλο Εκτελεστικού με μισθό, μεριμνά για τα ακόλουθα:

αα) Να τηρείται Μητρώο μελών το οποίο να δείχνει τον αύξοντα αριθμό, όνομα, διεύθυνση, μόρφωση, και ημερομηνία γέννησης κάθε μέλους, την ημερομηνία εγγραφής του, την ημερομηνία αποχώρησης του, το τέλος εγγραφής και τις συνδρομές που πλήρωσε.

ββ) Να κρατείται Βιβλίο Πρακτικών στο οποίο θα καταχωρούνται πλήρως και ακριβώς όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. και των Συνελεύσεων. Θα καταχωρούνται επίσης σ’ αυτό πλήρως και ακριβώς τα ονόματα των προτεινόμενων υποψηφίων για οποιοδήποτε αξίωμα και το αποτέλεσμα εκλογής αξιωματούχων.

γγ) Να τηρείται Βιβλίο που δείχνει λεπτομερώς όλη την περιουσία, τα έπιπλα και σκεύη της Ένωσης με την αξία τους.

δδ) Να διεξάγεται κανονικά η αλληλογραφία της Ένωσης, και να κρατούνται φάκελοι όλων των εξερχόμενων και εισερχόμενων      εγγράφων.

 

εε) Να φυλάσσονται κατάλληλα τα βιβλία, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και των αρχείων της Ένωσης.

στστ) Να γίνονται, σε συνεννόηση και με τον Ταμία, οι οποιεσδήποτε πληρωμές και να εκπληρώνονται οι οικονομικές υποχρεώσεις της Ενωσης.

ζ) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από συνεδρία του Δ.Σ. συνέλευση ή σύσκεψη, αυτή θα προεδρεύεται από τον Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου, από ένα από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εκλέγεται για τον σκοπό αυτό.

Ο Πρόεδρος εφόσον το επιθυμεί θα έχει ρόλο Εκτελεστικού Προέδρου με μισθό, το ύψος του οποίου δεν θα είναι κατώτερο του μισθού του αρχισυντάκτη σε εφημερίδα όπως αυτός (ο μισθός) καθορίζεται στη συλλογική σύμβαση που υπογράφει η Ένωση Συντακτών με το Σύνδεσμο Εκδοτών. Αν ο Πρόεδρος δεν το επιθυμεί, μπορεί να υπηρετήσει ως εκτελεστικός κατά σειρά ο/η Αντιπρόεδρος, ο/η Γενικός Γραμματέας και ο/η Ταμίας. Εφόσον και αυτοί δεν επιθυμούν να αναλάβουν τέτοια καθήκοντα, τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα με μισθό αναλαμβάνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν και τούτο δεν καταστεί δυνατό, η θέση Εκτελεστικού Γραμματέα προκηρύσσεται μεταξύ των μελών της Ένωσης και πληρούται μετά από επιλογή που θα κάμει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 1. Καθήκοντα του Αντιπροέδρου είναι τα εξής:

Αναπληροί τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει, με πλήρη δικαιώματα και εξουσίες του Προέδρου.

 

 1. Ο Γενικός Γραμματέας:

α) Εφ’ όσον έχει ρόλο Εκτελεστικού, μεριμνά για όσα προβλέπονται στο εδάφιο στ’ του Άρθρου 13.1

β) Σε περίπτωση απουσίας του από μια συνεδρία, αυτός θα αναπληρώνεται από ένα από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα εκλέγεται για τον σκοπό αυτό.

γ) Θα στέλλει στον Έφορο των Συντεχνιών πριν από την 15η Φεβρουαρίου γενική κατάσταση των εισπράξεων, κεφαλαίων και κατάσταση δαπανών, η οποία θα δείχνει πλήρως το ενεργητικό και παθητικό κατά την προηγούμενη 31η Δεκεμβρίου και τις εισπράξεις και δαπάνες του χρόνου ο οποίος προηγείται της ημερομηνίας μέχρι την οποία γίνεται η κατάσταση αυτή. Θα δείχνει χωριστά τα έξοδα όσον αφορά τους διάφορους σκοπούς της Ένωσης και θα ετοιμάζει την έκθεση κατά τέτοιο τρόπο και θα περιλαμβάνει τέτοιες λεπτομέρειες, όπως ο Έφορος Συντεχνιών εκάστοτε απαιτεί, θα δείχνει όλες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή των αξιωματούχων που έγινε τον προηγούμενο χρόνο. Θα υποβάλλει ένα αντίτυπο του Καταστατικού της Ένωσης όπως αυτό υφίστατο στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου σύμφωνα προς τον περί Συντεχνιών Νόμο.

δ) Θα συμμορφώνεται γενικά προς τις πρόνοιες των περί Συντεχνιών Νόμων, των περί Συντεχνιών Κανονισμών και του υφιστάμενου Καταστατικού.

 

 1. Ο Ταμίας:

α) Θα μεριμνά για να κρατούνται τα ακόλουθα:

αα) Βιβλίο Ταμείου στο οποίο θα καταχωρούνται πλήρως και ακριβώς όλες οι εισπράξεις, συνεισφορές, έρανοι και όλες οι πληρωμές που γίνονται από μέρους της Ένωσης ή των μελών της.

ββ) Στελέχη αποδείξεων για την έκδοση αριθμημένων αποδείξεων σε διπλότυπο για όλες τις εισπράξεις ή συνεισφορές χρημάτων από ή εκ μέρους της Ένωσης, αντίγραφα των οποίων θα μένουν πάνω στο στέλεχος.

γγ) Στελέχη αποδείξεων για την έκδοση αριθμημένων αποδείξεων σε διπλότυπο, για όλες τις πληρωμές χρημάτων από ή εκ μέρους της Ένωσης, αντίγραφα των οποίων θα μένουν πάνω στο στέλεχος.

δδ) Βιβλίο στελεχών, αποδείξεων, εισπράξεων, και πληρωμών στο οποίο θα καταχωρούνται λεπτομερώς όλα τα πιο πάνω στελέχη.

β) Θα είναι υπεύθυνος για τα χρήματα της Ένωσης τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή κάτω από τον έλεγχο του.

γ) Θα εφοδιάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη βοήθεια του Λογιστή της Ένωσης, με την οικονομική κατάσταση της Ένωσης οποτεδήποτε θα του εζητείτο να το κάμει ή κατά την παραίτηση του ή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ή οποτεδήποτε η Γενική Συνέλευση θα το ζητούσε από αυτόν.

δ) Θα δίνει, με τη βοήθεια του Λογιστή της Ένωσης, αληθινό και ορθό λογαριασμό για όλες τις εισπράξεις και πληρωμές που γίνονται από αυτόν, για το υπόλοιπο των χρημάτων τα οποία είναι στην κατοχή του ή και για οποιαδήποτε άλλη περιουσία της Ένωσης, η οποία του είναι εμπιστευμένη από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα ή την ημερομηνία των τελευταίων λογαριασμών, οποιαδήποτε κι αν είναι η τελευταία ημερομηνία τους.

ε) Θα φροντίζει ώστε να κατατίθεται στο όνομα της Ένωσης κάθε ποσό το οποίο υπερβαίνει τα διακόσια (200) Ευρώ σε Τράπεζα στην Κύπρο, ή Συνεργατικό Ταμιευτήριο ή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο, όπως προνοείται από τους περί Συντεχνιών Κανονισμούς, αλλά δεν αποσύρει χρήματα χωρίς την κοινή υπογραφή του Προέδρου ή του Γραμματέα της Συντεχνίας.

στ) Θα παραδίδει, αν αυτό ζητηθεί, μετά την εξέλεγξη των λογαριασμών, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας κάθε υπόλοιπο που οφείλει στην Ένωση και όλα τα γραμμάτια, βιβλία και την άλλη περιουσία της Ένωσης η οποία θα είναι στην κατοχή ή τον έλεγχο του.

ζ) Θα στέλλει στον Έφορο των Συντεχνιών, οποτεδήποτε του ζητηθεί, λεπτομερείς λογαριασμούς της Συντεχνίας για ορισμένη περίοδο και θα δείχνει και παρέχει, με τη βοήθεια του Λογιστή της Ένωσης, λεπτομερώς οποιαδήποτε πληροφορία η οποία θα του εζητείτο αναφορικά με τους λογαριασμούς και γενικά  θα συμμορφώνεται προς τις πρόνοιες των περί Συντεχνιών Νόμων και Κανονισμών.

η) Θα φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής και των συνδρομών των μελών έναντι σχετικής απόδειξης, όπως ο ακόλουθος τύπος:

 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός………..

Έλαβον παρά……… το ποσό των Ευρώ……. Σεντ…….. διά δικαίωμα εγγραφής ή συνδρομής για το έτος ….

Ημερομηνία…….. Ο Λαβών……..

θ) Ο Ταμίας μπορεί να βοηθείται από εισπράκτορες που διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι θα βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του και θα του δίνουν λογαριασμό για όλες τις εισπράξεις.

ι) Κάθε αξιωματούχος του οποίου τα καθήκοντα ενέχουν χρηματική ευθύνη θα παρέχει τέτοιαν ασφάλεια την οποία θα του ζητούσε το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

 1. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα εκλέγεται ως ελεγκτής ένα τουλάχιστο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο θα είναι προσοντούχος λογιστής ή θα κατέχει πιστοποιητικό αρμοδιότητας, εκδιδόμενο από τον Γενικό Λογιστή της κυβέρνηση. Το προσοντούχο αυτό πρόσωπο δεν πρέπει να είναι μέλος της Ένωσης και πρέπει να τύχει της έγκρισης του Εφόρου Συντεχνιών.
 2. Ο Ελεγκτής/ οι ελεγκτές:

α) Θα έχουν εξουσία να εξετάζουν ελεύθερα όλα τα βιβλία και έγγραφα τα οποία θα χρειάζονταν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

β) Θα ελέγχουν τους λογαριασμούς και τα βιβλία της Ένωσης μια φορά το χρόνο ή όταν πληρώνεται η θέση αξιωματούχου, του οποίου τα καθήκοντα έχουν χρηματική ευθύνη και σε οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία θα εθεωρείτο αναγκαία ή αν αυτό εζητείτο από τη Γενική Συνέλευση.

γ) Θα ετοιμάζουν ετήσια έκθεση πάνω στην οικονομική κατάσταση της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο εκρατήθησαν οι λογαριασμοί. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και τον Έφορο των Συντεχνιών.

δ) Θα ετοιμάζουν τους λογαριασμούς της Ένωσης σύμφωνα προς τις πρόνοιες των περί Συντεχνιών Νόμων και Κανονισμών.

 1. Αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης των Ελεγκτών θα τοποθετείται σε περίοπτο μέρος πάνω στην πινακίδα στα Γραφεία της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΑΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

 1. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αξιωματούχος της Ένωσης μπορεί να παυθεί ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με μυστική ψηφοφορία, για τους εξής λόγους:

Για αμέλεια καθήκοντος, δολιότητα, αναρμοδιότητα, άρνηση στην εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για οποιαδήποτε άλλη αιτία την οποία η Γενική Συνέλευση θεωρεί  αρκετή προς κατοχύρωση των συμφερόντων της Ένωσης. Οι αξιωματούχου – Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας – μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από Γενική Συνέλευση.

 1. Όλοι οι αξιωματούχοι πριν αποσυρθούν από τη θέση τους οφείλουν να παραδώσουν στους νέους αξιωματούχους όλα τα βιβλία, χρήματα, σημειώσεις, αποδείξεις, επιστολές και άλλη περιουσία της Ένωσης την οποία τους έχουν εμπιστευθεί και θα πάρουν σχετική απόδειξη
 2. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι αναμιγμένο σε υπόθεση η οποία συζητείται, θα αποσύρεται από τη συνεδρία ενόσω διαρκεί η συζήτηση αυτή, αλλά πάντα θα δίνεται ικανοποιητική ευκαιρία προς αυτόν να απολογείται.

 

ΑΡΘΡΟ 16

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης θα είναι Τακτικές και Έκτακτες.

(α) ΤΑΚΤΙΚΕΣ: H Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκροτείται μια φορά το χρόνο. Στη Συνέλευση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρουσιάζει προς τα μέλη έκθεση πάνω στη γενική κατάσταση της Ένωσης και θα υποβάλλει τους ελεγμένους λογαριασμούς, τον ισολογισμό της Ένωσης και την ετήσια έκθεση του Ελεγκτή πάνω στην οικονομική κατάσταση της Ένωσης όπως προνοείται από το άρθρο 16 2(γ) αυτού του Καταστατικού. Κατόπιν η Γενική Συνέλευση θα προβαίνει στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό θα έχει συμπληρώσει τριετή θητεία.

(β) ΕΚΤΑΚΤΕΣ: Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα συγκροτούνται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρεί αναγκαίο ή σύμφωνα προς το άρθρο 11(4) ή όταν το 1/4 των μελών υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξηγώντας τους λόγους της τέτοιας σύγκλησης, νοουμένου ότι οι αιτητές έχουν κανονίσει όλες τις χρηματικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση μέχρι την υπογραφή της αίτησης.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης πρέπει να δίνει τουλάχιστον οκτώ (8) μέρες προειδοποίηση με την ανάρτηση αγγελίας πάνω στον πίνακα ειδοποιήσεων, ή με δημοσίευση στον Κυπριακό Τύπο, η οποία θα αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογική Γενική Συνέλευση, που γίνεται κάθε τρία χρόνια, εξαγγέλλεται από το Δ.Σ. τουλάχιστο τέσσερις εβδομάδες πριν από την πραγματοποίηση της με όλες τις πρόνοιες του Καταστατικού περί υποβολής υποψηφιοτήτων και εκλογής.
 2. Σε Γενική Συνέλευση δεν πρέπει να γίνει καμιά εργασία, εκτός αν σχηματισθεί απαρτία κατά την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης. Θα θεωρείται ότι σχηματίσθηκε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστο τα μισά μέλη της Ένωσης, που έχουν δικαίωμα ψήφου και που αποτελούν τον πρώτο ακέραιο αριθμό πέραν των μισών.
 3. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) αναβάλλει τις εργασίες της για μισή ώρα οπότε όσα μέλη παρευρεθούν αποτελούν απαρτία.
 4. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων έχει τη νικώσα ψήφο.
 1. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5(2) του Καταστατικού. Τα εταιρικά και δόκιμα μέλη, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού, μετέχουν σε τέτοιες Γενικές Συνελεύσεις και παίρνουν μέρος σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε μπορούν να εκλεγούν.
 2. Οποιοδήποτε μέλος δεν έχει τακτοποιημένες τις χρηματικές του υποχρεώσεις προς την Ένωση, δεν θα έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εκτός από εκείνα τα οποία εξαιρούνται λόγω ανεργίας. Η τακτοποίηση των υποχρεώσεων του μέλους θα μπορεί να γίνεται και ολίγον πριν την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης.
 3. Για ζητήματα εκλογών αξιωματούχων ή αντιπροσώπων, αλλαγής επωνυμίας, συγχώνευσης με άλλη Συντεχνία, ίδρυσης ή προσχώρησης σε Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία, επιβολής αναγκαστικών εισφορών, τροποποίησης του Καταστατικού, διάλυσης της Συντεχνίας, απεργίας μελών που επηρεάζονται από κάποια εργατική διαφορά η οποία υπόκειται στην έγκριση του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ή για άλλα σοβαρά ζητήματα, τα οποία υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση θα παίρνεται απόφαση με μυστική ψηφοφορία. Για όλα τα άλλα ζητήματα οι αποφάσεις θα παίρνονται δια βοής ή με ανάταση του χεριού, εκτός αν το 1/3 των παρόντων τακτοποιημένων μελών ζητήσει να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΚΛΟΓΕΣ

 1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών γίνεται από τα τακτικά μέλη της Ένωσης στην Ετήσια Γενική Συνέλευση κάθε τρία χρόνια. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα μέλη που έχουν πλήρως εξοφλημένες τις συνδρομές τους.
 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται με άμεση μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου 18 αυτού του άρθρου.
 3. Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου, των άλλων έξι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Δ.Σ. της Ένωσης το αργότερο μέχρι τη δωδέκατη μεσημβρινή ώρα της 15ης ημέρας προ των εκλογών. Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται στον Τύπο την επόμενη μέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
 4. Οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου δικαιούνται να απευθυνθούν με συντομία στα μέλη της Ένωσης για να αναπτύξουν τις απόψεις  τους κατά τη διάρκεια της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης που γίνεται δύο εβδομάδες μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
 5. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει, ανάμεσα στα μέλη της, πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή. Οι εκλογές διεξάγονται κάτω από τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία διευθύνει την εκλογή και παίρνει κάθε μέτρο που, κατά την κρίση της, απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή της.
 6. Αφού ακουσθεί και συζητηθεί η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στη δραστηριότητα του και τη γενική κατάσταση της Ένωσης, υποβληθούν οι ελεγμένοι λογαριασμοί του Ταμία και η ετήσια έκθεση πάνω στην οικονομική κατάσταση της Ένωσης και περατωθεί η συζήτηση τους, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής. Η εκλογή γίνεται με υπόδειξη και ανάταση χεριού, εκτός αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι, οπότε διεξάγεται ψηφοφορία με τον τρόπο που θα αποφασιστεί από την ίδια την Συνέλευση.
 7. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου που δεν είναι υποψήφια στις εκλογές και είναι τακτοποιημένα με τις συνδρομές και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και είναι τελεσίδικες.
 8. Η Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή της, εφορεύει τη διεξαγωγή των εκλογών, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, επεξεργάζεται την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων.
 9. Ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδουν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής δύο ψηφοδέλτια – ένα για τους υποψηφίους Προέδρους και ένα για τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου– με τα ονόματα των υποψηφίων γραμμένα με αλφαβητική σειρά του επωνύμου και με τη σφραγίδα της Ένωσης ή ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο είναι καταχωρημένα με αλφαβητική σειρά σε χωριστές στήλες τα ονόματα των υποψηφίων Προέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάρχει τοποθετημένη η σφραγίδα της Ένωσης. Παραδίδουν επίσης κατάλογο με όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο κατάλογος αυτός λειτουργεί ως εκλογικός κατάλογος και βοηθά την Εφορευτική Επιτροπή να διεξάγει κανονικά τις εκλογές επιτρέποντας να ψηφίσουν μόνο όσα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου βάσει του Καταστατικού. Η Εφορευτική Επιτροπή καταγράφει σε πρακτικό τον αριθμό των ψηφοδελτίων που παρέλαβε.
 10. Οι εκλογείς ψηφίζουν αυτοπροσώπως και η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να ζητήσει διαπίστωση της ταυτότητας.
 11. Όλοι οι εκλογείς ψηφίζουν για την εκλογή του Προέδρου και των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει το Καταστατικό.
 12. Μετά τον έλεγχο της ταυτότητας και τη διαπίστωση ότι ο εκλογέας είναι μέλος της Ένωσης και έχει δικαίωμα ψήφου, του παραχωρούνται τα απαιτούμενα ψηφοδέλτια.
 13. Η ψηφοφορία γίνεται με αναγραφή του σημείου + ή Χ ή Ö απέναντι από το όνομα ή ονόματα των υποψηφίων της προτίμησης του ψηφοφόρου.
 14. Κάθε ψηφοδέλτιο ρίπτεται από τον ψηφοφόρο στην αντίστοιχη ψηφοδόχο.
 15. Άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο στο οποίο έχουν ψηφιστεί περισσότεροι υποψήφιοι από τον αριθμό των μελών των υπό εκλογή Σωμάτων. καθώς και όπου υπήρξε παραβίαση των όρων του εδαφίου 13 ή δεν εκφράζεται με σαφήνεια η προτίμηση του ψηφοφόρου ή όταν παραβιάζεται καταφανώς η μυστικότητα της ψηφοφορίας κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής. Η ψήφιση λιγότερων υποψηφίων δεν καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο.
 1. Η ψηφοφορία λήγει στις 6 μ.μ., της ίδιας ημέρας των εκλογών, μπορεί όμως να παραταθεί με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής, αν υπάρχουν ψηφοφόροι στο χώρο των εκλογών που περιμένουν να ψηφίσουν.
 2. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο και προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων με τον τρόπο που αποφασίζει η ίδια. Αφού ολοκληρώσει την καταμέτρηση η Επιτροπή καταγράφει σε Πρακτικό τα ονόματα όλων των υποψηφίων με τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν, αναφέροντας τους εκλεγέντες ως τακτικά μέλη καθώς και τους αναπληρωματικούς. Το Πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται μαζί με τα ψηφοδέλτια, τόσο εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν όσο και εκείνα που δεν χρησιμοποιήθηκαν, στον εκλεγέντα Πρόεδρο. Στο Πρακτικό αναφέρεται επίσης ο αριθμός των ψήφων – έγκυρων και άκυρων – και καταγράφονται αντικειμενικές παρατηρήσεις που θα ήθελε να κάμει η Εφορευτική Επιτροπή.
 3. Για τη θέση του Προέδρου εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τον πρώτο ακέραιο αριθμό πέραν των μισών ψήφων. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει τον πιο πάνω αριθμό ψήφων η εκλογή επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο μια εβδομάδα αργότερα μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων οπότε ο πλειοψηφίσας εκλέγεται.
 4. Νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι έξι πλειοψηφούντες υποψήφιοι ενώ οι ακολουθούντες (μέχρι τέσσερις, εφόσον υπάρχουν) κατατάσσονται κατά σειρά ψήφων ως επιλαχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την τελευταία θέση η εκλογή αποφασίζεται με κλήρωση που πραγματοποιεί η Εφορευτική Επιτροπή.
 1. Κατά την πρώτη συνεδρία του νέου Δ.Σ., που συγκαλείται εντός μιας εβδομάδας από τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.
 2. Η εκλογή ελεγκτών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέξιμα σ’ αυτή τη θέση είναι πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια εγκεκριμένου λογιστή. Η εκλογή γίνεται με υπόδειξη και δια βοής.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 1. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου τα καθήκοντα του εκτελεί ο Αντιπρόεδρος και σε περίοδο ουχί μεγαλύτερη των δύο μηνών από την κένωση της διεξάγεται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, νέα εκλογή Προέδρου, τηρουμένων των αναλογιών, κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 17.
 2. Ο νέος Πρόεδρος εκλέγεται για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου Προέδρου.
 3. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης Προέδρου σε χρόνο μικρότερο του ενός έτους από τη λήξη της θητείας του, τότε ο Πρόεδρος θα αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο και δεν θα διεξάγονται εκλογές για πλήρωση της θέσης.
 4. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών υποψήφιος και ούτω καθ’ εξής. Εάν κενωθούν τέσσερις θέσεις πριν από τη συμπλήρωση δύο ετών της θητείας του Δ.Σ., τότε διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για την υπολειπομένη θητεία.

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Οποιοδήποτε τακτικό μέλος, μπορεί, ύστερα από γραπτή αίτηση του προς τον Γενικό Γραμματέα, να εξετάσει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Ένωσης.
 2. Η Ένωση θα διατηρεί και θα φυλάττει Μητρώο Μελών το οποίο οποιοδήποτε τακτικό μέλος μπορεί να επιθεωρήσει ύστερα από γραπτή αίτηση όπως καθορίζεται στο άρθρο 19(1).

 

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

 Η Ένωση, αν τα συμφέροντα της το απαιτούν, μπορεί να πληρώνει μισθούς σε έμμισθους γραμματείς ή υπαλλήλους, είτε μόνη, είτε σε συνδυασμό με άλλες Συντεχνίες. Επίσης θα πληρώνει ως αποζημίωση τα ημερομίσθια ή τους μισθούς εκείνων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μελών της Ένωσης, τα οποία εξαιτίας των εργασιών της Ένωσης εγκατέλειψαν προσωρινά το επάγγελμα τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει έμμισθο Εκτελεστικό Γραμματέα, ο οποίος θα δικαιούται να παρακάθεται στις συνεδρίες του Δ.Σ. χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ

 (α) Όταν εγερθεί διαφορά μεταξύ μελών της Ένωσης και του εργοδότη τους το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξαντλεί κάθε λογικό μέσο για διευθέτηση της διαφοράς σε απ’ ευθείας συνεννόηση με τον εργοδότη. Αν όμως αυτό δεν γίνει κατορθωτό, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει το θέμα σε τοπική συνέλευση των άμεσα ενδιαφερομένων μελών, η οποία και αποφασίζει για τα μέτρα που θα ληφθούν.

Απόφαση για απεργία μπορεί να ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία των αμέσως ενδιαφερομένων και επηρεαζόμενων από την εργατική διαφορά μελών. Αν στη συνέλευση που καλείται να πάρει απόφαση δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση αναβάλλεται για 48 ώρες, και η δεύτερη αυτή συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως μελών και μπορεί να πάρει αποφάσεις.

Απόφαση για γενική απεργία σε ένα κλάδο (εφημερίδες ή περιοδικά ή ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς), μπορεί να ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία, σε γενική συνέλευση στην οποία είναι παρόντα πέραν του ημίσεως των μελών της Ένωσης που απασχολούνται στον Κλάδο. Αν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία μελών η συνέλευση αναβάλλεται για 48 τουλάχιστο ώρες και τα μέλη του Κλάδου ενημερώνονται για το νέο χρόνο πραγματοποίησης της με ανακοίνωση που δημοσιεύεται και μεταδίδεται από τα Μ.Μ.Ε. Η δεύτερη αυτή συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών και μπορεί να πάρει απόφαση για απεργία με μυστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία των παρισταμένων.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση διαφοράς ή εισήγησης για γενική απεργία σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – έντυπα και ηλεκτρονικά.

(β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο όταν θεωρήσει σκόπιμο δημιουργεί και συντηρεί Απεργιακό Ταμείο της Ένωσης Συντακτών, με μέσα και τρόπους που θεωρεί το ίδιο κατάλληλα. Τα χρήματα του Απεργιακού Ταμείου χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση και στήριξη απεργιακών αγώνων της Ένωσης και των μελών της, που κηρύσσονται και γίνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α΄ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 Στους χώρους εργασίας – εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και ειδησεογραφικά πρακτορεία – εκλέγονται από τοπικές συνελεύσεις των μελών – στην παρουσία εκπροσώπου του Δ.Σ. – Επιτροπές, οι οποίες επιλαμβάνονται τοπικών προβλημάτων και μεριμνούν για την αντιμετώπιση και ρύθμιση τους, όπως για τον σεβασμό της Συλλογικής Σύμβασης και των άλλων κεκτημένων, είτε με απευθείας ενέργειες προς τη Διεύθυνση και τον εργοδότη είτε σε συνεννόηση και διαβούλευση με το Δ.Σ. Οι Τοπικές Επιτροπές αποτελούν τον Σύνδεσμο του Δ.Σ. με τα μέλη και τον φορέα για την προώθηση και την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των γενικών συνελεύσεων και γενικά των στόχων και επιδιώξεων της Ένωσης.

Ο αριθμός των μελών των Τοπικών Επιτροπών αποφασίζεται από τις τοπικές συνελεύσεις.

Η κάθε Τοπική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της. Η θητεία τους μπορεί να είναι ενός ή δύο ετών – όπως κρίνει η τοπική συνέλευση.

Το Δ.Σ. συγκαλεί κατά διαστήματα κοινές συσκέψεις εκπροσώπων όλων των Τοπικών Επιτροπών για συζήτηση θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν γενικά την Ένωση και το σύνολο των μελών ή και ειδικές κοινές συσκέψεις των Τοπικών Επιτροπών των διαφόρων Μ.Μ.Ε. του ιδίου Συγκροτήματος.

Β΄ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί, ώστε να σχηματιστούν Κλαδικές Επιτροπές των μελών των διαφόρων τομέων των Μ.Μ.Ε.- εφημερίδων, περιοδικών, Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης, Διαδικτύου – με σκοπό να επιλαμβάνονται των ειδικών προβλημάτων του κάθε Κλάδου, πάντοτε με την εποπτεία και τη συνεργασία του Δ.Σ. και στα πλαίσια της πολιτικής, των στόχων, των αρχών, του Καταστατικού και της Συλλογικής Σύμβασης της Ένωσης Συντακτών.

Οι Κλαδικές Επιτροπές απαρτίζονται από εκπροσώπους των Τοπικών Επιτροπών του κάθε Κλάδου Η κάθε Τοπική Επιτροπή ορίζει ένα εκπρόσωπο της στην Κλαδική, τον οποίο  και αντικαθιστά στην περίπτωση που αυτός παύει να είναι μέλος είτε γιατί παραιτείται είτε γιατί αλλάζει χώρο εργασίας.

Η Κλαδική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος μεριμνά για τις συνεδρίες και τη λειτουργία της και αποτελεί τον σύνδεσμο της με το Δ.Σ.

Γ΄ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Σε κάθε πόλη, εκτός της Λευκωσίας, σχηματίζονται Κλαδικές Ενώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι τοπικοί ανταποκριτές και συντάκτες- μέλη της Ένωσης. Οι τέτοιες Κλαδικές Ενώσεις λειτουργούν αυστηρά με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού και σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Ένωσης και στα πλαίσια αυτά μπορούν να έχουν το δικό τους πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

 

Δ΄ ΜΕΙΚΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Σχηματίζεται από τοπικούς εκπροσώπους όλων των Μ.Μ.Ε., οι οποίοι εκλέγονται σε τοπικές συνελεύσεις σε κάθε Μέσο (εφημερίδα, περιοδικό, ραδιοφωνικό σταθμό, τηλεοπτικό σταθμό, διαδικτυακό μέσο και πρακτορείο ειδήσεων) σε όλες τις πόλεις με την εξής αναλογία: Μέχρι 10 μέλη από 1 εκπρόσωπο, μέχρι 20 από 2 εκπροσώπους και άνω των 20 από 3 εκπροσώπους. Το Μεικτό Γενικό Συμβούλιο συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά κάθε τέσσερις μήνες και εκτάκτως οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, για να ενημερωθεί επί σοβαρών θεμάτων που αφορούν την Ένωση Συντακτών, τα Μ.Μ.Ε. και τον Κλάδο της δημοσιογραφίας, να συζητήσει τα τέτοια θέματα και να διατυπώσει απόψεις και θέσεις, που έχουν για το Δ.Σ. συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Ε΄ ΚΛΑΔΟΣ ΞΕΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

 Οι Επαγγελματίες ανταποκριτές, Κύπριοι και ξένοι, μη Κυπριακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που έχουν την έδρα εργασίας τους και τη διαμονή τους στην Κύπρο, μπορούν να εγγραφούν στην Ένωση Συντακτών ως μέλη αυτόνομου Κλάδου Ξένων Ανταποκριτών συνδεμένου με την Ένωση. Τα μέλη αυτά πληρώνουν εγγραφή και ετήσια συνδρομή, όπως προνοεί το Καταστατικό της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε ό,τι αφορά τα διάφορα όργανα της Ένωσης. Εκλέγουν δική τους Επιτροπή, η οποία θα μεριμνά για θέματα που αφορούν τους ξένους ανταποκριτές στην Κύπρο και το δημοσιογραφικό λειτούργημα και θα συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Για τη σύνθεση, τη δομή και τον τρόπο εκλογής της Επιτροπής καθώς και για την εν γένει λειτουργία και δράση του Κλάδου θα υπάρχουν Κανονισμοί που θα εγκριθούν από συνέλευση των μελών του Κλάδου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί, ακυρωθεί ή επαυξηθεί  ύστερα από απόφαση Καταστατικής Συνέλευσης, στην οποία παρίστανται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου του αριθμού των τακτοποιημένων μελών της Ένωσης Συντακτών. Αν την καθορισμένη ώρα της Καταστατικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα. Αν και πάλιν δεν συμπληρώνεται απαρτία, μετά την παρέλευση της μισής ώρας, τα παρόντα μέλη θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία και η Συνέλευση προχωρεί στις εργασίες της. Οι τροποποιήσεις γίνονται εφόσον αυτές εγκρίνονται από την πλειοψηφία των παρόντων στη Συνέλευση μελών. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη στις πρόνοιες του Καταστατικού θα ανακοινώνεται στον έφορο Συντεχνιών μέσα σε 14 ημέρες από την αλλαγή ή προσθήκη, με τη συνοδεία του νενομισμένου τέλους.

Νοείται ότι οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής τους από τον Έφορο Συντεχνιών.

ΑΡΘΡΟ 24

                                           ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Η Ένωση μπορεί να συγχωνευθεί με άλλη Συντεχνία ή άλλες Συντεχνίες ή να αποτελέσει Ομοσπονδία με άλλες Συντεχνίες, ύστερα από σχετική απόφαση που θα ληφθεί σε Γενική Συνέλευση από τα 2/3 του ολικού αριθμού των μελών της Ένωσης, τα οποία είχαν δικαίωμα ψήφου, με μυστική ψηφοφορία.  Νοείται ότι η τέτοια συγχώνευση πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Συντεχνιών.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 Η Ένωση διαλύεται και παύει να υπάρχει όταν τα μέλη της μειωθούν κάτω από 20 ή όταν το υποστηρίξουν ή το ζητήσουν γραπτώς 75% των τακτικών μελών.  Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης όλη η περιουσία της περιέρχεται στην ιδιοκτησία του δημοσίου, αφού τακτοποιηθούν όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις της.

ΑΡΘΡΟ 26

        ΔΙΑΦΟΡΑ

 1. Η Ένωση θα έχει σφραγίδα η οποία θα φέρει το όνομα της Ένωσης. Θα έχει επίσης δικό της λάβαρο και έμβλημα.
 2. Λέξεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν Καταστατικό στον ενικό, μπορούν να αντικατασταθούν με πληθυντικό, εκτός αν αυτό είναι αντίθετο προς την έννοια.
 3. Κάθε μέλος της Ένωσης οφείλει να αγοράσει ένα αντίτυπο του Καταστατικού.  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εκτυπώσει και πωλεί το Καταστατικό στα μέλη καθώς και σε οποιαδήποτε πρόσωπα ενδιαφέρονται να το εξασφαλίσουν.
 4. Άγνοια του Καταστατικού δεν γίνεται δεκτή ως δικαιολογία για παραβίαση του.
 5. Για ό,τι δεν προβλέπεται στο Καταστατικό αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση το πνεύμα και τις αρχές του Καταστατικού, και επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.
 6. Όπου στο παρόν Καταστατικό και στο Νόμο δεν προνοείται διαφορετικά, οι αποφάσεις οποιουδήποτε σώματος λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
 7. Η Ένωση Συντακτών Κύπρου ιδρύθηκε στις 22 Ιουνίου 1959 και εγγράφηκε με βάση τον περί Συντεχνιών Νόμο στις 16 Ιουνίου 1960.  Το παρόν  Καταστατικό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 27 Ιανουαρίου 2016.

ΑΡΘΡΟ 27

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Α΄ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Δ.

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου υιοθετεί και εντάσσει στο Καταστατικό της, ως θέσεις δεσμευτικές για τα μέλη της, την ακόλουθη Διακήρυξη Αρχών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων:

«Η διεθνής αυτή Διακήρυξη κηρύσσεται ως το μέτρο επαγγελματικού κώδικα για τους δημοσιογράφους που ασχολούνται στη συγκέντρωση, τη μετάδοση και τον σχολιασμό ειδήσεων και πληροφοριών και στην περιγραφή γεγονότων:

 1. Σεβασμός της αλήθειας και του δικαιώματος του κοινού για την αλήθεια είναι το πρώτο καθήκον του δημοσιογράφου.
 2. Κατά την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος ο δημοσιογράφος υπερασπίζει πάντα τις αρχές της ελευθερίας στην έντιμη συλλογή και δημοσίευση ειδήσεων και του δικαιώματος για δίκαιο σχολιασμό και κριτική.
 3. Ο δημοσιογράφος μεταδίδει μόνο σύμφωνα με τα γεγονότα των οποίων γνωρίζει την προέλευση.  Ο δημοσιογράφος δεν αποκρύβει ουσιώδεις πληροφορίες και δεν παραποιεί ντοκουμέντα.
 4. Ο δημοσιογράφος χρησιμοποιεί μόνο έντιμες μεθόδους για να αποκτήσει ειδήσεις, φωτογραφίες και ντοκουμέντα.
 5. Ο δημοσιογράφος κάνει κάθε τι το δυνατό για να επανορθώσει οποιαδήποτε δημοσιευμένη πληροφορία που αποδεικνύεται επιβλαβώς ανακριβής.
 6. Ο δημοσιογράφος τηρεί την επαγγελματική εχεμύθεια αναφορικά με την πηγή των πληροφοριών που λαμβάνονται εμπιστευτικά.
 7. Ο δημοσιογράφος έχει υπόψη του τον κίνδυνο εφαρμογής διακρίσεων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κάνει κάθε τι το δυνατό, ώστε να αποφεύγει να διευκολύνει τέτοιες διακρίσεις στηριγμένες, ανάμεσα στ΄ άλλα, στην φυλή, το φύλλο, τη φυλετική προέλευση, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές και άλλες απόψεις και στην εθνική ή κοινωνική προέλευση.
 8. Ο Δημοσιογράφος θεωρεί ως σοβαρά επαγγελματικά παραπτώματα τα ακόλουθα:
  • Τη λογοκλοπή.
  • Την κακόβουλη διαστρέβλωση.
  • Τη συκοφαντία, τη δυσφήμηση, το λιβελογράφημα, τις αστήρικτες κατηγορίες.
  • Την αποδοχή δωροδοκίας, οποιασδήποτε μορφής, για δημοσίευση ή παρασιώπηση.
  • Οι δημοσιογράφοι, άξιοι του ονόματος αυτού, θεωρούν καθήκον τους να τηρούν πιστά τις προαναφερόμενες αρχές.  Μέσα στα πλαίσια της γενικής Νομοθεσίας κάθε χώρας ο δημοσιογράφος αναγνωρίζει στα επαγγελματικά ζητήματα τη δικαιοδοσία συναδέλφων μόνο, αποκλείοντας κάθε είδους επέμβαση από κυβερνήσεις ή άλλους».

Β΄ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικά και αναλυτικότερα προς την ανωτέρω Διακήρυξη Αρχών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, τα μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου υιοθετούν και αναλαμβάνουν να σέβονται, να τηρούν και να προστατεύουν τις ακόλουθες θέσεις και αρχές:

 • Απαγόρευση κάθε μορφής λογοκρισίας – από οπουδήποτε προερχόμενη και εκδηλωνόμενη.
 • Ελευθερία Τύπου, λόγοι, έκφρασης, γνώμης και κριτικής.
 • Ανεξαρτησία του δημοσιογράφου έναντι οποιωνδήποτε παρεμβάσεων, επηρεασμών και πιέσεων – είτε από μέσα είτε από έξω από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – για μη τήρηση της αποστολής του να παρουσιάζει τα γεγονότα σωστά, ολοκληρωμένα και έγκαιρα.
 • Απρόσκοπτη, αντικειμενική και απροκατάληπτη πληροφόρηση, με γνώμονα πάντοτε την αλήθεια.
 • Απρόσκοπτη πρόσβαση του δημοσιογράφου στις πηγές πληροφοριών – κρατικές και ιδιωτικές. Η πληροφόρηση δεν αποτελεί ιδιοκτησία καμιάς εξουσίας, κανενός φορέα, ούτε των Μ.Μ.Ε. και των δημοσιογράφων, αλλά ανήκει στον πολίτη ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
 • Πραγματική πολυφωνία και πλήρης διαφάνεια στα Μ.Μ.Ε. Αντίθεση στη συγκεντροποίηση, την ολιγοπώληση και μονοπώληση των Μ.Μ.Ε.
 • Σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του πολίτη και της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων. Ο δημοσιογράφος ή το Μ.Μ.Ε. μπορεί να ασχοληθεί με την ατομική ζωή ανθρώπων όταν επιβάλλεται για το δημόσιο συμφέρον, το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπερτερεί της υποχρέωσης σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.
 • Σεβασμός του δικαιώματος απάντησης.
 • Πρόσβαση των πολιτών και των φορέων τους στα Μ.Μ.Ε.
 • Ταχεία και ικανοποιητική διόρθωση λανθασμένων και επιβλαβών δημοσιευμάτων και μεταδόσεων.
 • Αποφυγή δυσφημιστικών δημοσιευμάτων και μεταδόσεων.
 • Απόρριψη της δωροδοκίας κάθε μορφής. Ο δημοσιογράφος δεν δέχεται ανταλλάγματα και παραχωρήσεις οποιασδήποτε μορφής, που αποσκοπούν στον επηρεασμό του στα επαγγελματικά του καθήκοντα.
 • Αποφυγή αδιάκριτης παρέμβασης στο προσωπικό πένθος και δημοσιευμάτων ή μεταδόσεων που επιτείνουν τον ανθρώπινο πόνο. Όπου η παρέμβαση είναι αναγκαία, γίνεται με συμπάθεια και διακριτικότητα.
 • Η δημοσίευση φωτογραφιών και η μετάδοση εικόνων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις θυμάτων ατυχημάτων ή εγκλημάτων, πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή.
 • Μη αποκάλυψη της ταυτότητας θυμάτων βιασμού και αποφυγή μετάδοσης στοιχείων που οδηγούν στην εξακρίβωση της.
 • Σεβασμός της εχεμύθειας και του δημοσιογραφικού απορρήτου και μη αποκάλυψη της πηγής πληροφορίας που δόθηκε στον δημοσιογράφος εμπιστευτικά.
 • Μη αποκάλυψη της ταυτότητας ανηλίκων παραβατών και αποφυγή συνεντεύξεων με ανηλίκους χωρίς την παρουσία ή τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.
 • Αποφυγή αναφοράς σε κατηγορουμένους ή υπόπτους ως ενόχων
 • Μη χρησιμοποίηση εικόνων και μη αναφορά στην ταυτότητα αθώων συγγενών εκτός αν είναι απόλυτα αναγκαίο για την παρουσίαση των γεγονότων
 • Ευθέα και έντιμα μέσα για τη συλλογή πληροφοριών και τη λήψη φωτογραφιών, ταινιών, κασετών και εικόνων. Ασυνήθεις μέθοδοι χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εξασφαλιστούν πληροφορίες, εικόνες και άλλα στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα για το δημόσιο συμφέρον.
 • Χρησιμοποίηση τίτλων που ανταποκρίνονται στα κείμενα.
 • Διαχωρισμός διαφημίσεως και δημοσιογραφική ύλης.
 • Ο δημοσιογράφος αποκαλύπτει την ταυτότητα του – όπως και εκείνη του Μέσου όπου εργάζεται – όταν λαμβάνει συνέντευξη ή δήλωση για

δημοσίευση ή μετάδοση.  Όταν μαγνητογραφεί μια συνομιλία ή τη δήλωση κάποιου προσώπου – απ΄ ευθείας ή δια τηλεφώνου – οφείλει να το καθιστά γνωστό στον συνομιλητή του.

 • Κατά την παρουσίαση διαφιλονικουμένων ζητημάτων δίνονται οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων μερών.
 • Υποθέσεις ή πιθανολογήσεις δεν παρουσιάζονται ως γεγονότα.
 • Απαγόρευση της εξύμνησης και της υπόθαλψης εγκλημάτων και βίας.
 • Σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας και της δημιουργικής εργασίας άλλων.
 • Προσήλωση στα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης και στις ανθρώπινες αξίες.
 • Αποστροφή σε κάθε μορφή διακρίσεων και μείωσης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, χρώματος, πεποιθήσεων, φύλου, σωματικής διάπλασης, ασθένειας, επαγγέλματος ή κοινωνικής τάξης.
 • Διασφάλιση και κατοχύρωση των συνδικαλιστικών και εργατικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων – να ανήκουν στο επαγγελματικό τους σωματείο και να ρυθμίζουν ικανοποιητικά τη μισθοδοσία και τους άλλους όρους εργασίας τους με συλλογική διαπραγμάτευση και συλλογική σύμβαση. Συμμετοχή των εργαζομένων δημοσιογράφων στα σώματα των Μ.Μ.Ε. που παίρνουν αποφάσεις.
 • Οι δημοσιογράφοι:
  • Δεν ενεργούν και δεν γράφουν αντίθετα προς τη δημοσιογραφική δεοντολογία και τη συνείδηση τους και δεν επιτρέπουν να τους εξαναγκάζουν να το κάνουν.
  • Τηρούν επαγγελματική αλληλεγγύη και υψηλό επαγγελματικό ήθος.
  • Δεν επιδιώκουν προσωπικά πλεονεκτήματα σε βάρος συναδέλφων τους.
  • Δεν αντιστρατεύονται τις επαγγελματικές επιδιώξεις, σκοπούς και αγώνες της Ένωσης.
  • Προστατεύουν τους συναδέλφους τους από τη διαβολή και τη συκοφαντία.
  • Δεν εκμεταλλεύονται και δεν καταπιέζουν συναδέλφους τους.
  • Δεν εκτελούν εργασία που μειώνει το δημοσιογραφικό λειτούργημα.