ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εκθέσεις Δράσης

63η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, σε πρωτοφανώς δυσχερείς εργασιακές συνθήκες πραγματοποιείται η 63η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, που είναι συνάμα και Εκλογική. Η λαίλαπα της πανδημίας του κορωνοϊού δεν έχει υποχωρήσει πλήρως και...

62η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, Οι ιδιάζουσες υγειονομικές αλλά και κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που ίσχυαν το 2020, δυστυχώς, εξακολούθησαν να ισχύουν και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Η πανδημία του κορωνοϊού δεν υποχώρησε, τουλάχιστον στο βαθμό...

61η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, η 61η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου πραγματοποιείται σε συνθήκες που ουδέποτε υπήρξαν στο παρελθόν. Η πανδημία αφήνει το στίγμα της παντού, σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, σε όλους...