ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εκθέσεις Δράσης

64η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, οι ουδόλως ευνοϊκές εργασιακές συνθήκες, όχι μόνο για τη δημοσιογραφική κοινότητα, αλλά για το σύνολο του κόσμου της μισθωτής εργασίας, παρέμειναν σε ισχύ και κατά το 2023. Μάλιστα, θα μπορούσε βάσιμα...

63η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, σε πρωτοφανώς δυσχερείς εργασιακές συνθήκες πραγματοποιείται η 63η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, που είναι συνάμα και Εκλογική. Η λαίλαπα της πανδημίας του κορωνοϊού δεν έχει υποχωρήσει πλήρως και...

62η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, Οι ιδιάζουσες υγειονομικές αλλά και κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που ίσχυαν το 2020, δυστυχώς, εξακολούθησαν να ισχύουν και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Η πανδημία του κορωνοϊού δεν υποχώρησε, τουλάχιστον στο βαθμό...

61η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, η 61η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου πραγματοποιείται σε συνθήκες που ουδέποτε υπήρξαν στο παρελθόν. Η πανδημία αφήνει το στίγμα της παντού, σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, σε όλους...