ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τα οφέλη των μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

Τα οφέλη του να γίνεις μέλος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου:

  1. Προστασία των επαγγελματικών σας δικαιωμάτων, υποστήριξη των εργασιακών σας αιτημάτων και καθοδήγηση σε εργασιακά θέματα και τυχόν εργασιακές συγκρούσεις. Κύριος στόχος μας είναι η επίτευξη και διατήρηση δίκαιων απολαβών, ωρών εργασίας, συνθηκών εργασίας και γενικά η προστασία και προώθηση των συμφερόντων των μελών μας.
  2. Υποστήριξη από τη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, στις οποίες η ΕΣΚ είναι ενεργό μέλος.
  3. Δικαίωμα έκδοσης δημοσιογραφικής ταυτότητας ΕΣΚ και δημοσιογραφικής ταυτότητας ΔΟΔ και η δυνατότητα χρήσης των προνομίων που προσφέρουν.
  4. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται κατά καιρούς είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό.
  5. Δυνατότητα συμμετοχής σε αποστολές της Ένωσης στο εξωτερικό.
  6. Δικαίωμα συμμετοχής στο Ταμείο Προνοίας της Ένωσης και στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης ζωής.
  7. Δωρεάν στάθμευση στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης των κεντρικών δήμων της Κύπρου, με την καρτέλα PRESS της ΕΣΚ πάνω στα αυτοκίνητα των μελών.
  8. Τα μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα χρήσης των παραθαλάσσιων αναπαυτηρίων στο Δημοσιογραφικό Χωριό στα Περβόλια Λάρνακας, σε πολύ χαμηλές τιμές.
  9. Αγορά αντιτύπων αξίας 100 ευρώ για κάθε εκδομένο έργο μέλους.
  10. Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων για την παρουσίαση συγγραφικής εργασίας των μελών.