ΑνακοινώσειςΑνακοινώσεις 2024Υποτροφίες σε μέλη της ΕΣΚ από το Πανεπιστήμιο Frederick

Υποτροφίες σε μέλη της ΕΣΚ από το Πανεπιστήμιο Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σε μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου που θα εγγραφούν στο πτυχιακό πρόγραμμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου. Η πιο πάνω προσφορά αποτελεί απότοκο του Μνημονίου συνεννόησης και συνεργασίας που υπέγραψαν το 2022 η Ένωση Συντακτών Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Frederick.

Σε σχέση με τις υποτροφίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης ενημερώνει ότι σε όλα τα μέλη της ΕΣΚ που θα εγγραφούν για να αρχίσουν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα προσφερθούν υποτροφίες διδάκτρων ύψους 50% στο πρόγραμμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας, οι οποίες και θα ισχύουν για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος που θα επιλέξουν.

Για τα προγράμματα Master in Business Administration (MBA) του Πανεπιστημίου, τόσο για το συμβατικό όσο και τα εξ’ αποστάσεως, προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 οι πιο κάτω αναφερόμενες υποτροφίες οι οποίες επίσης θα ισχύουν για τη διάρκεια των προγραμμάτων:

Α. Master of Business Administration – ΜΒΑ (συμβατικό) – 50% υποτροφία διδάκτρων.
Β. Master of Business Administration – ΜΒΑ (εξ αποστάσεως) – 25% υποτροφία διδάκτρων.
Γ. MBA with specialization in Public Policy and Management (εξ αποστάσεως) – 25% υποτροφία διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εισδοχής στο τηλέφωνο 22 394394 (Λευκωσία) ή 25 730975 (Λεμεσό) ή στο email: [email protected].

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου

ΡΟΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ