Ταμείο ΠρονοίαςΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Διαχειριστικής Επιτροπής σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ταμείου Προνοίας Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Είναι η τέταρτη γενική συνέλευση μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013 και τις αλλαγές που δρομολογήθηκαν για τα Ταμεία Προνοίας, αλλαγές οι οποίες ουσιαστικά μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία των Ταμείων όπως τα γνωρίζαμε και σε μεγάλο βαθμό ολοένα και απομακρύνονται από τους στόχους και τα οράματα που έθεσαν οι δημιουργοί τους, οι συνάδελφοί μας τους οποίους τιμούμε και μνημονεύουμε.

Tο 2015 έκλεισε με το Ταμείο μας να αριθμεί 195 μέλη. Κατά τη χρονιά που ανασκοπούμε είχαμε εγγραφές δύο νέων μελών και διαγραφές 12 συναδέλφων μας, που είτε αποχώρησαν από το επάγγελμα, είτε συνταξιοδοτήθηκαν, είτε απωλήθηκαν. Ενα μέλος μας, η Ρένα Κουλέρμου, απεβίωσε.

Για το 2015 η απόδοση του Ταμείου μας είναι στο 1,51% το οποίο κρίνεται ικανοποιητικό.
Ανάλογη απόδοση αναμένουμε και για το 2016.
Συγκεκριμένα, για το 2015 η απόδοση μας είχε ως εξής:

  • Σε καταθέσεις +2,43%,
  • Κυβερνητικά χρεόγραφα +4,39%,
  • Δάνεια των μελών +3,57%,
  • Μετοχές -9,42%
  • Ακίνητη περιουσία στο -8,89%.

Τo χαρτοφυλάκιο του Ταμείου είναι πολύ συντηρητικό, αφού το 98,11% του κεφαλαίου του είναι επενδυμένο σε πολύ ασφαλείς επενδύσεις, ως εξής:

  • Καταθέσεις 63,47%
  • Δάνεια στα Μέλη 28,85%,
  • Ακίνητη Περιουσία 5,79%
  • Mετοχές 1,89%, ποσοστό πάρα πολύ μικρό για να επηρεάσει το χαρτοφυλάκιο.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως μπορείτε να δείτε και στις οικονομικές καταστάσεις, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, έτσι και το 2015 ,τα εισοδήματα του Ταμείου μας προέρχονται από τους τόκους των χρημάτων μας που έχουμε κατατεθειμένα στις τράπεζες, από τους τόκους των χρημάτων που δανείζουμε στα μέλη μας και από το μέρισμα που πέρνουμε από μετοχές. Συγκεκριμένα το 2015 τραπεζικοί τόκοι από τα γραμμάτια απέδωσαν στο ταμείο μας €108.243 ενώ οι τόκοι από δάνεια σε μέλη €72.229, οι τόκοι από ομόλογα ανήλθαν στις 5.044. Σύνολο εισοδημάτων €185.516. Από τα πιο πάνω είναι πασιφανές ότι το Ταμείο μας είναι γερασμένο. Νέα μέλη δεν εγγράφονται, ενώ πολλά από τα υφιστάμενα μέλη έχουν προβεί σε συμφωνίες με τους εργοδότες και η εισφορές στους στο Ταμείο είναι περιορισμένες, έως και ελάχιστες. Οι περισσότερες από τις συμφωνίες αυτές έγιναν μετά τα γεγονότα του Μαρτίου και δυστυχώς δεν προβλέπουμε ότι θα υπάρξει επαναφορά στην προτέρα κατάσταση. Ορισμένοι εργοδότες αδυνατούν να τηρήσουν και αυτές τις συμφωνίες. Εμείς, τηρώντας απαρέκκλιτα τη νομοθεσία, ενημερώνουμε την αρμόδια Αρχή, δηλαδή τον Έφορο Ταμείων Προνοίας, ο οποίος αναλαμβάνει τα περαιτέρω.

Με την ευκαιρία επιθυμώ για μια ακόμη φορά να επαναλάβω τη δέσμευση της Διαχειριστικής Επιτροπής ότι η πιστή τήρηση της Νομοθεσίας και η συνετή διαχείριση των χρημάτων του ταμείου, παραμένει για εμάς ύψιστη προτεραιότητα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού συνταξιοδοτικού εισοδήματος για τα μέλη αποτελεί το βασικό λόγο ύπαρξης του Ταμείου. Δυστυχώς υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων που δεν γνωρίζει αρκετά για τα ενδεχόμενα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα ώστε να προβούν στις απαραίτητες εισφορές / αποταμιεύσεις. Κι όμως την ώρα που πλησιάζει η ολοκλήρωση του κύκλου της επαγγελματικής τους πορείας πολλοί από αυτούς συνειδητοποιούν ξαφνικά ότι δεν έχουν αρκετά εισοδήματα για να αφυπηρετήσουν. Το Ταμείο καλείται να διαδραματίσει το σημαντικό αυτό ρόλο της δημιουργίας ενός πλέγματος ασφάλειας για τη συνταξιοδότηση των μελών μας, και αυτό αποτελεί το κύριο μας μέλημα.

Αυτός, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι και ο λόγος για τον οποίο σε αρκετές περιπτώσεις είμαστε φειδωλοί στη χορήγηση νέων δανείων. Φυσικά, παρά τις νομικές και άλλες δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, προσπαθήσαμε στο μέτρο του δυνατού, να είμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας που ζήτησαν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους, για αντιμετώπιση έκτακτων εξόδων για λόγους υγείας.
Οπως όλοι γνωρίζετε, μετά τις νομοθετικές αλλαγές που προέκυψαν από το κούρεμα των καταθέσεων τον Μάρτιο του 2013, το δάνειο που μπορεί να εξασφαλίσει ένας εργαζόμενος από το Ταμείο Προνοίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 45% των χρημάτων του (δικών του και του εργοδότη). Στην περίπτωση του Ταμείου μας τα δάνεια των περισσοτέρων μελών υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το ποσοστό και ανέρχονται κοντά στο 70-75% όπως προέβλεπε η προηγούμενη νομοθεσία. Δυστυχώς τα τελευταία τρία χρόνια, σαν αποτέλεσμα των μειωμένων απολαβών πολλά από τα μέλη μας αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με τόκους. Πολλές είναι δυστυχώς και οι περιπτώσεις συναδέλφων μας που ούτε εισφορές καταβάλλουν, με αποτέλεσμα οι οφειλές τους να πλησιάζουν το κεφάλαιό τους.

Το πρόβλημα αυτό είναι έντονο σχεδόν σε όλα τα ταμεία προνοίας, γεγονός που αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία για εξεύρεση λύσης, ίσως με τον συμψηφισμό δανείων-κεφαλαίου, που θεωρείται ο πλέον πρακτικός τρόπος. Παρά τις αρχικές ενστάσεις από πλευράς αρμόδιας αρχής η εισήγηση αυτή κερδίζει έδαφος και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα έχουμε αποτέλεσμα. Ορισμένες συντεχνίες το έχουν ήδη πράξει μονομερώς ουσιαστικά για να διασώσουν τα ταμεία τους. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε μονομερείς ενέργειες και θα εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια για μια νόμιμη διευθέτηση. Είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά αυτό το θέμα στη συνέχεια.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής, τους συνάδελφους Χρίστο Χριστοφίδη, Παναγιώτη Χατζηδημητρίου και Κωνσταντίνο Ζαχαρίου για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε επίσης τα μέλη Μιχάλη Καρή και Μασίς Ντε Παρτόγκ εκ μέρους του Συνδέσμου Εκδοτών καθώς και τους πολύτιμους συνεργάτες μας, Μαρίνο Γιαλελή και κύριο Φίλιππο. Ευχαριστούμε επίσης τους ανεξάρτητους ελεγκτές μας, το γραφείο Κ. Τρεππίδης & Σια Λίμιτεδ για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε για δεύτερη χρονιά. Τέλος, ευχαριστίες οφείλουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών και ειδικότερα στον Πρόεδρο, συνάδελφο Αντώνη Μακρίδη και ασφαλώς στις δύο κοπέλες της γραμματείας, την ’ννα και τη Μικαέλλα για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.

Σας ευχαριστούμε.

Γιάννης Αντωνίου

ΡΟΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ