Ταμείο ΠρονοίαςΠρόσκηλη ετήσιας γενικής συνέλευσης μελών ταμείου προνοίας ΕΣΚ 2023

Πρόσκηλη ετήσιας γενικής συνέλευσης μελών ταμείου προνοίας ΕΣΚ 2023

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Ταμείου Προνοίας Ένωσης Συντακτών Κύπρου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 10:00 π.μ. στη Δημοσιογραφική Εστία.  Η παρουσία όλων των Μελών κρίνεται απαραίτητη. Μπορείτε να βρείτε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2022 στην ιστοσελίδα της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (www.esk.org.cy).

Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

10:00  Έναρξη Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

10:30  Λογοδοσία και εξέταση της έκθεσης της Διαχειριστικής Επιτροπής και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 από τον Πρόεδρο του Ταμείου, κ. Κωνσταντίνο Ζαχαρίου

10:50  Έκθεση των ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022

10:55  Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής για καθορισμό της αμοιβής τους

11:00  Συζήτηση και απόφαση των Μελών του Ταμείου για αλλαγή της Επενδυτικής Πολιτικής για επενδύσεις του Ταμείου στις Παγκόσμιες Αγορές

11:20  Ερωτήσεις / Απόψεις / Εισηγήσεις μελών

12:00   Εκλογή τεσσάρων εκπροσώπων των μελών στη Διαχειριστική Επιτροπή

Λήξη Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Διαχειριστική Επιτροπή

Ταμείου Προνοίας ΕΣΚ

ΡΟΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ