Ταμείο ΠρονοίαςΠρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προσκαλείστε σε Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ταμείου Προνοίας των Συντακτών- Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10.30 π.μ. στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Ημερήσια διάταξη:

  1. Λογοδοσία Διαχειριστικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα του έτους 2018.
  2. Έκθεση ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για το έτος που έληξε την 31/12/2018.
  3. Διάφορα.

Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Προνοίας ΕΣΚ

ΡΟΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ