Ταμείο ΠρονοίαςΠρόσκηλη ετήσιας γενικής συνέλευσης 2022

Πρόσκηλη ετήσιας γενικής συνέλευσης 2022

H Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ταμείου Προνοίας Ένωσης Συντακτών Κύπρου για το έτος 2021 θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών, στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9:00 π.μ.

Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης:

  • 9:00 Έναρξη Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
  • 9:30 Λογοδοσία από τον Πρόεδρο του Ταμείου, κ. Κωνσταντίνο Ζαχαρίου
  • Εκθέσεις των ελεγκτών για τα έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020
  • Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής για καθορισμό της αμοιβής τους
  • Ερωτήσεις / Απόψεις / Εισηγήσεις μελών
  • Λήξη Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με εκτίμηση,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΣΚ

ΡΟΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ