Ταμείο ΠρονοίαςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣH

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣH

Αγαπητέ συνάδελφε,

Προσκαλείσαι στην ετήσια τακτική και καταστατική γενική συνέλευση των μελών του Ταμείου Προνοίας των Συντακτών- Μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 11 Ιουλίου και ώρα 4:00 μ.μ. στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία.

Ημερήσια διάταξη:

  1. Λογοδοσία Διαχειριστικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα του έτους 2017.
  2. Έκθεση ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για το έτος που έληξε την 31/12/2017.
  3. Διάφορα.
  4. Εκλογές για ανάδειξη Διαχειριστικής Επιτροπής.

Επίσης, στην ιστοσελίδα της Ένωσης Συντακτών (www.esk.org.cy) θα βρείτε αναρτημένους τους εξελεγμένους Ετήσιους Λογαριασμούς για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου
Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής

Παναγιώτης Χατζηδημητρίου
Γραμματέας Διαχειριστικής Επιτροπής

ΡΟΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ